کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
تارگا         Targa            %10         EC
تاریخ ثبت:  سال 1367
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)، بازدارنده سنتز اسید‌های چرب
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ‌ها و قابل انتقال در آوند‌های چوب و آبکش و تجمع در بافت‌های مریستمی 
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها 
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز یکساله و دائمی در حبوبات، نخودفرنگی، چغندر علوفه‌ای، کتان، چغندر لبویی، چغندر قند، باقلا مازندرانی بهاره و زمستانه، کلزای بهاره و زمستانه، سیب زمینی، سویا، بادام زمینی، آفتابگردان، سبزیجات و پنبه
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 5/1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف‌های هرز باریک برگ موجود در مزارع چغندرقند
•بهترین نتیجه از سم‌پاشی هنگامی بدست خواهد آمد که علف‌های هرز بخوبی رشد کرده و عملیات سم‌پاشی در آب و هوای گرم و خاک مرطوب انجام شود.
•کنترل علف‌های هرز در شرایط خشک که جذب و انتقال محدود می‌شود، کاهش می‌یابد.
•این علف‌کش قادر به کنترل دم روباهی چمنی یکساله نیست.
•به منظور کنترل مؤثر مرغ در چغندر، نباید تا 21 روز بعد از سم‌پاشی اقدام به انجام کولتیواتور بین ردیفی نمود.
•برای کسب بهترین نتیجه، ضروری است تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشی بارندگی صورت نگیرد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی در نخودفرنگی و لوبیا 1 بار در سال می‌باشد. در مورد کلزا این مقدار می‌تواند تا 2 بار انجام شود.
•عملیات سم‌پاشی بر روی محصولات تحت تنش و یا در شرایط یخبندان انجام نشود.
•قبل از استفاده تارگا در مزرعه نخودفرنگی  و لوبیا،  با متخصصین ذیربط مشورت نمائید.
•حداقل فاصله بین سم‌پاشی با این علف‌کش و کاربرد سایر علف‌کش‌ها باید در چغندقند 3 روز، در کلزا 14 روز و در کتان و سایر محصولات 21 روز باشد.
•دوره کارنس سم برای چغندر 16 هفته می‌باشد. این مقدار برای کتان و کلزا 11 هفته و برای باقلا  8 هفته و برای نخود فرنگی 5 هفته  است.
ملاحظات زیست محیطی:
•کوئیزالوفوپ– اتیل قابل اشتعال می‌باشد.
•این علف‌کش برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی خطرناک است و از این جهت نباید آب‌های  سطحی و نهرها به این علف‌کش آلوده شوند.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):1670 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
quizalofop- ethyl