کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی از گروه اوره
فرمولاسیون:
مالوران        Maloran            w/v         %50      WP
 تاریخ ثبت:  سال 1356
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه 
علائم تأثیر در گیاه:  کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 60 تا 120 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز سویا
موارد مصرف در سایر کشورها:
مصرف پیش رویش برای هویج، نخود، سویا، سیب زمینی و آفتابگردان و به صورت پس رویش برای هویج و کرفس نشائی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 2 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار و به صورت پیش رویش.
احتیاط‌های لازم:
•تعدادی از محصولات زراعی از جمله برنج، کدو، گوجه فرنگی و توت فرنگی به مصرف پیش رویش این علف‌کش حساسند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 5000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران و 10250 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان
chlorbromuron