کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی از گروه فسفره
فرمولاسیون:
 رلدان Reldan                         % 50                     EC
تاریخ ثبت: 17/3/78 به مدت 3 سال 30/2/81 (1). تمدید لغایت 87  ، 28/9/84 به مدت 3 سال علیه کرم سیب
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، مهار کننده آنزیم کلین استراز
موارد مصرف در ایران:

زنجرک خرما  2 در هزار(1) ، کرم سیب  5/1 در هزار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات انباری غلات، ضدعفونی انبار غله قبل از بهره برداری
راهنمای مصرف:
•کاربرد آن روی غلات در رطوبت کمتر از 14% و در دمای پائین انبار توصیه می‌شود.
•ممکن است حشره‌کش از سطح دانه غلات در اثر تهویه مداوم هوا از بین رود که این عمل سبب کاهش کنترلآفت درغلات می گردد.
•حشرات و کنه‌های انباری گاهاً به سموم فسفره آلی مقاوم می شوند.
•حداکثر تعداد سم‌پاشی یک بار به ازای هر انبار می‌باشد.
•تیمار غلات فقط در شرایط خوب توصیه می‌شود.
•تیمار دانه‌های بذر برای کاشت توصیه نمی‌شود.
•برای دانه‌های ضدعفونی شده حداقل 90 روز لازم است تا باقیمانده آن از بین رود تا برای مصرف کننده قابل خوردن باشد.
•برای ضدعفونی خالی انبار و یا ضدعفونی غلات انبارشده استفاده می شود
•می توان در غلاتی مانند  گندم، جو، جو دوسر، چاودار یا گندم ترتیکاله انبار شده استفاده کرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران3000-2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان1590-923میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها88-41/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی25-16 میکروگرم بر لیتر
•برای ماهیان و موجودات آبزی فوق‌العاده سمی است، از شستشوی مخزن سمپاش در نهرها و آب‌ها باید خودداری شود.
•برای زنبور عسل خیلی خطرناک است.
•در مواردی که از روش سم‌پاشی هوائی برای کنترل آفت استفاده می‌شود باید تحت نظر متخصص و با همکاری ارگانهای ذیربط انجام  شود .
•به علت خطرات بالای این ترکیب بر روی آبزیان از سم‌پاشی در کنار رودخانه‌ها و برکه‌ها اجتناب گردد بخصوص از سم‌پاشی هوائی خودداری شود .
chlorpyrifos methyl