کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

جونده کش ضدانعقاد خون از گروه کومارین
فرمولاسیون:
راکومین Racumin           % 6/0        P        
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از طریق متوقف کردن سنتز پروترومبین مانع انعقاد خون می گردد.
موارد مصرف در ایران:
موش‌های انباری وخانگی
موارد مصرف در سایر کشورها:
موش‌ها در مزارع

راهنمای مصرف:
•می‌توان بصورت طعمه غذا یا پودر در مسیر رفت و آمد موش استفاده کرد، توصیه می‌شود هر دو فرمولاسیون با هم مصرف شود.
•طعمه‌ها باید در مسیر رفت و آمد موش در قسمت‌های سرپوشیده و نزدیک به سوراخ موش قرار داده شود. طعمة‌مسموم این سم باعث ترس موش نمی‌شود.
•حداقل 250 گرم طعمه در هر نقطه مورد نظر قرار داده شود و هر دو روز یک بار آنها را بازدید نموده و در صورت مصرف آن به مقدار کافی طعمه در آن نقطه اضافه شود.
•چنانچه بعد از 10 روز از طعمه گذاری هیچ گونه نشانه ای از فعالیت موش دیده نشد طعمه‌ها جمع آوری و از بین برده شود.
•مسیر ورودی موش به سوراخ را با عرض 5-5/2 سانتی متر با پودر آلوده کنید قسمت‌های داخلی  سوراخ‌ها را با استفاده از دستگاه گردپاش آلوده کنید، در مسیر رفت و آمد موش یک لایه از پودر به ضخامت 3 میلیمتر به طول 30 سانتی متر قرار دهید. آغشته کردن مسیر حرکت موش به پودر موش کش در جاهایی توصیه می‌شود که از ساختمانهای عمومی محیط زندگی انسان خیلی دور است.
ملاحظات زیست محیطی: 
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1000-3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان2000-50 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها1000-48 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 14 میلی‌گرم بر لیتر
•طعمه و پودر باید دور از دسترس بچه‌ها، پرندگان، حیوانات خصوصاً سگها، گربه‌ها و خوک باشد.
•در جاهائی که احتمال آلودگی غذا، آب وجود دارد نباید طعمه گذاری صورت گیرد.
•بعد از پایان یافتن مدت زمان عملیات مبارزه با موش، تمامی طعمه و پودرهای باقیمانده باید جمع آوری شده و سپس سوزانده یا دفن گردد به استثنای فاضلاب‌ها، نباید آنرا در کیسه زباله یا محل جمع آوری زباله انداخت.
•باید اجساد جوندگان را جمع آوری (به جزء در فاضلاب‌ها) و سوزاند، نباید آن‌ها را در داخل کیسه زباله‌ها یا محل جمع آوری زباله انداخت.
coumatetralyl