کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و لاروکش غیر سیستمیک با اثر گوارشی و کمی تماسی از گروه بنزوئیل اوره (IGR)
فرمولاسیون:
مچ 50 Match 050      w/v %5    EC                    
تاریخ ثبت: 28/9/84 به مدت سه سال علیه کرم سیب
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: از سنتز کتین ممانعت کرده و باعث اختلال در پوست اندازی لاروها می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
کرم سیب [1 در هزار – در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب]
راهنمای مصرف:
•بر روی آفاتی که نسبت به ارگانوفسفره‌ها و پیروتروئید‌ها مقاوم شده اند مؤثر است.
•به میزان 1 در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب استفاده می‌شود.
•برای لاروهای Lepidopterous , Colepterous که از برگ تغذیه می کنند بسیار مؤثر است، مقداری هم خاصیت تخم کشی دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها73-45 میلی‌گرم بر لیتر
lufenuron