کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه تریازینون
فرمولاسیون:
گلتیکس Goltix               %70         WP
تاریخ ثبت:  سال 1360
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فرآیند فتوسنتز 
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق ریشه و مقداری نیز از برگ‌ها و قابل انتقال در گیاه
علائم تأثیر در گیاه:  کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): این علف‌کش خیلی سریع در خاک از بین می رود و تنها 20 درصد آن بعد از 4 تا 6 هفته در خاک موجود خواهد بود.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع چغندرقند] 4 تا 5/4 کیلوگرم در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در چغندرقند و چغندر علوفه ای و همچنین برخی واریته‌های توت فرنگی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 4 تا 5/4 کیلوگرم در هکتار، بعد از کاشت و قبل از جوانه زدن چغندرقند به کار می‌رود.
•این علف‌کش قادر به کنترل طیف وسیعی از علف‌های هرز است.
•کاربرد این علف‌کش در اختلاط با بسیاری از علف‌کشهای انتخابی چغندرقند امکانپذیر است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1875 تا 1930 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 326 تا 443 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها 
metamitron