کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ترکیب تدخینی بسیار سمی از گروه هیدروکربن‌های ‌هالوژنه که یه صورت یک آفت‌کش عمومی کاربرد دارد.
فرمولاسیون:
متیل بروماید      Methyl bromide        %98            Gs
تاریخ ثبت: 1/10/47

نحوه اثر: نحوه اثر متیل بروماید هنوز به خوبی شناخته نشده است. اما به نظر می‌رسد توانایی این ترکیب در متیله کردن گروه‌های سولفیدریل که منجر به غیرفعال کردن آنزیم‌ها می‌شود و همچنین متیله کردن DNA نقش مهمی در اثر سمی آن داشته باشد.
موارد مصرف در ایران:
کنترل نماتد ریشه‌گره‌ای در سبزی، صیفی و جالیز
متیل بروماید همچنین برای کنترل آفات انباری دانه‌های غلات، کنترل کرم سیر، حبوبات انباری و خشکبار استفاده می‌شود.
موارد مصرف در سایر کشورها:
ضدعفونی خاک بستر نهالستان‌ها، گلخانه‌ها و غیره، کنترل آفات انباری در انبارهای نگهداری مواد غذایی و کنترل آفات حشره ای در مواد گیاهی انبار شده.
راهنمای مصرف:
•نماتد ریشه‌گره‌ای در گیاهان گلخانه‌ای: 50 گرم در مترمربع خاک.
•این سم بدون کلروپیکرین جهت ضدعفونی نباتات در حال رشد به کار می رود.
•برای کنترل آفات انباری 15 تا 40 گرم در هر مترمکعب به مدت 24 تا 48 ساعت بسته به درجه حرارت و نوع آفت، برای کرم سیر در بالاتر از 15 درجه 48 گرم و در کمتر از آن 56 گرم در سه ساعت توصیه می‌شود.
•این گاز آلی هالوژن دار برای ضدعفونی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به کار می رود.
•گاز با مخازن یا کپسول‌های گاز نگهـــداری می‌شود و گازی بی رنگ، بـی بو و خیلی سمی می‌باشد.
•میزان دز مصرفی بسته به دما متغییر است و در دمای پائین از دز بالا و در دمای بالا از دز پائین استفاده شود.
•میزان دز مصرفی و مدت زمان گازدهی بسته به اهداف مختلف متغیر است و باید به برچسب آفت‌کش رجوع گردد.
•مصرف متیل بروماید براساس تعهد نامه مونترال محدود می‌باشد.
•این آفت‌کش نباید در اختیار عموم قرار گرفته و خرده فروشی شود.
•نماتد ریشه‌گره‌ای در گیاهان گلخانه‌ای: 50 گرم در مترمربع خاک.
•برای کاربرد این ماده به تجهیزات و وسایل ویژه نیاز می‌باشد، لذا کاربرد سم باید توسط کاربران مجرب و آموزش دیده انجام شود.
•کاربران باید از لباس و ماسک تنفسی مناسب استفاده نمایند.
•ورود افـراد عادی به محیـط تیمار شده تا زمانـی که محیط عاری از متیــل بروماید نشده است ممنـوع می‌باشد.
•مواد غذایی حیوانی بعد از تیمار باید تا 5 روز هوادهی شوند.
•بعضی از محصولات و گل‌ها قبل از انجام گازدهی در سطح وسیع باید از لحاظ حساسیت به متیل بروماید در سطح کوچک مورد آزمایش قرار گیرند.
احتیاط‌های لازم:
•متیل بروماید در بعضی از مواد غذایی و آرد که دارای گوگرد است سبب فاسد شدن و بدبو شدن آن‌ها می‌شود. برای راهنمایی بیشتر به برچسب آفت‌کش مراجعه شود.
•از دستگاه‌های غیراستاندارد از جنس مس، PVC، آلومینیوم، روی، منیزیم و دیگر آلیاژها نباید استفاده شود.
•در زمان گازدهی نباید شعله روشن در محوطه کار وجود داشته باشد. همچنین از ایجاد جرقه باید اجتناب شود.
•ظرف حاوی گاز باید در مکان امن و دور از دسترس نگه‌داری گردد. از ظرف حاوی متیل بروماید نباید مجدداً استفاده شود.
•ورود افـراد عادی به محیـط تیمار شده تا زمانـی که محیط عاری از متیــل بروماید نشده است ممنـوع می‌باشد.
•آخرین نوبت گازدهی برای غلات سه روز قبل از برداشت آن و برای محصولات دیگر فضاها 7 روز قبل از مصرف می‌باشد
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها300-7/3 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنیا 2/1 میلی‌گرم بر لیتر
• تا زمانی که ثابت شود محیط کاملاً عاری از متیل بروماید شده است، ورود احشام به محیط تیمار شده ممنوع است.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.
methyl bromide