کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
پنتراPantera                %4        EC
تاریخ ثبت:  سال 1382
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase)فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه با قابلیت انتقال محدود در گیاه 
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله در مزارع پنبه
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله در مزارع سیب زمینی، کلزا، نخود، چغندرقند، پنبه و سویا.
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف علف‌کش برای باریک برگ‌های یکساله 2 لیتر و برای چند ساله‌ها 3 لیتر می‌باشد. این علف‌کش به صورت پس رویش مورد استفاده قرار می گیرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):  1012 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
quizalofop-p-tefuryl