کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش غیرانتخابی، تماسی، با  کمی خاصیت سیستمیک، از گروه اسید فسفونیک
فرمولاسیون:
باستا Basta             w/v  %20        SL
تاریخ ثبت:  سال 1373
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده سنتز گلوتامین، اخلال در متابولیسم آمونیوم در گیاه و متعاقب آن تجمع آمونیاک در بافتها، اخلال در فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق اندام‌های هوایی و قابل انتقال در آوند‌های چوب و آبکش. البته با توجه به تأثیر سریع این علف‌کش در گیاه انتقال آن در بافتها محدود می‌شود.
علائم تأثیر در گیاه: گیاه‌سوزی شدید در اثر تجمع آمونیاک در بافتها، ایجاد کلروز و پژمردگی بافتها و در نهایت مرگ گیاه ظرف 1 تا 2 هفته
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 7 تا 20 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در باغهای میوه ] 5 تا 10 لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و مرحله رویشی آن[
 ( شامل هلو، گلابی، سیب، مرکبات، زرد آلو، گیلاس، کیوی، زیتون، انگور، چای و قلمستانها).
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله و چند ساله در باغهای میوه (درختان هسته دار و دانه دار)، ‌زمین‌های در حال آیش،‌ جنگلها،‌ سبزیجات،‌ انبار سیب زمینی، درختان میوه بوته ای، ‌گیاهان زینتی،  نیشکر، حبوبات، غلات، قلمستآن‌ها. 
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 3  تا 10 لیتر در هکتار بسته به نوع علف‌های هرز و مرحله رویشی آنها
•کاربرد آن تحت شرایط دمای پائین، رطوبت و بارش باران در فاصله زمانی تا 6 ساعت پس از مصرف علف‌کش مؤثر نخواهد بود.
•عملیات سم‌پاشی در زمان رشد فعال علف هرز انجام شود. ممکن است گیاهانی که دارای ریشه‌های عمیق هستند نیاز به سم‌پاشی مجدد داشته باشند.
•در مناطق غیرزراعی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد بکار می رود تا مانع از تهاجم علف هرز به منطقه  شود.
•دوره کارنس برای سیب زمینی، کلزا، نخود، مزرعه لوبیا و کتان 7 روز و برای گندم و جو 14 روز می‌باشد.
•شخم زدن یا دیگر عملیات زراعی می‌تواند در فاصله زمانی 4 ساعت پس از سم‌پاشی انجام شود.
•گیاه زراعی را می‌توان پس از انجام عملیات سم‌پاشی کاشت. این تیمار پس از کاشت و قبل از جوانه‌‌زنی نیز قابل انجام است. در زمین‌هایی که بافت آنها شنی و سبک است باید عملیات سم‌پاشی حداقل 3 روز قبل از کاشت یا جوانه‌‌زنی انجام شود.
•برا ی کنترل علف‌های هرز در سیب زمینی ، عملیات سم‌پاشی باید قبل از جوانه‌‌زنی و یا تا 10 درصد جوانه‌‌زنی در کشت بذری و تا 40 درصد در کشت غده ای و در روی گیاهان تا مرحله ای که ارتفاع آنها به 15 سانتی متر می رسد، صورت گیرد.
•در چغندرقند و سبزیجات فقط قبل از جوانه‌‌زنی محصول، تکنیک ضدعفونی بذر بکار می رود.
•در میوه‌های باکیفیت و مرغوب، مو و جنگل کاری‌ها عملیات سم‌پاشی به صورت مستقیم و در محدوده زمانی فروردین تا شهریور انجام شود.
•برای از بین بردن علف‌های هرز بهتر است عملیات سم‌پاشی قبل از وقوع خواب زمستانه انجام شود. 
•این علف‌کش تماسی است و برای کنترل علف‌های هرز یکساله و غیر دائمی مصرف می‌شود. انجام آزمایشات تحقیقی اجرایی برای تعیین دوز مناسب پیشنهاد می‌شود.
•گلوفوسینات آمونیوم تاحدودی خاصیت جابجائی در بین برگ‌ها را دارد و می‌تواند تأثیر کنترل کنندگی بیشتری روی علف‌های هرز دائمی داشته باشد. سرعت تأثیر آن کمتر از پاراکوات است و در مقابل، اثرات سوء زیست محیطی کمتری نسبت به آن دارد.
•از مصرف آن در درختان کمتر از یک سال خودداری شود برای جلوگیری از اثرات ناشی از بادبردگی از مصرف در مجاورت درختان جوان خودداری شود.
•امکان استفاده این علف‌کش در اختلاط با آلاکلر، لینوران، متریبیوزین، دیوران، سیمازین و ام‌سی‌پی‌آ امکانپذیر است.
•تحرک این علف‌کش در خاک بالاست اما به دلیل تجزیه سریع میکروبی آن پتانسیل آب‌شویی آن کم است.
•چنانچه تا 4 ساعت پس از کاربرد علف‌کش بارندگی روی دهد، علف‌کش از سطح برگ شسته خواهد شد.
احتیاط‌های لازم:
•از کاربرد این علف‌کش در درختان جوان خودداری شود.
•روی بعضی از واریته‌های سیب، گیلاس و رز گیاه‌سوزی دارد.
•علف‌های هرز چند ساله را بخوبی کنترل نمی‌کند.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای پرندگان خیلی سمی و برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی خطرناک است.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):1620میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 5000 >  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 710 تا 1000 >  میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها. 
•مزارع تیمار شده با این علف‌کش مورد چرای دام قرار نگیرد.
glufosinate ammonium