کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و حلزون کش گوارشی و کنه کش غیرسیستمیک از گروه کاربامات‌ها
فرمولاسیون:
مزورل Mesurol         %50         WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:آفت کش عصبی، مهارکننده آنزیم کولین استرارمی باشد.
موارد مصرف در ایران:

حلزون‌ها در مرکبات، لیسک در اشجار جنگلی و گیاهان غیرمثمر 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار بصورت طعمه %4(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
کرم طوقه بر در چغندرقند، مگس‌های tipula در غلات و سیب زمینی، هزارپایان در چغندرقند، راب‌ها در غلات و محصولات کشاورزی و انواع کلم‌ها
راهنمای مصرف:
•در آب و هوای مرطوب روی کل سطح مزرعه زمانی که آفات فعال هستند قبل از شخم یا در مرحله پس رویشی استفاده کنید.
•جمعیت هزارپا و کرم طوقه بر را کاهش می دهد.
•برای مزارع سیب زمینی در اواخر ژولای تا آگوست استفاده شود.
•بر طبق برچسب آفت کش از دستگاه مناسب برای پخش آن استفاده کنید.
•این ترکیب حامل مهارکننده کلین استراز می‌باشد در صورت توصیه پزشکی مبنی بر عدم تماس این ترکیبات باید از مصرف آن خودداری کرد.
احتیاط‌های لازم:
•حداکثر دفعات طعمه پاشی برای سیب زمینی 3 نوبت، غلات، ذرت، کلزا، گلرنگ 2 نوبت، برای محصولات خوراکی مانند کاهو و کلم‌ها، چغندرقند و توت فرنگی 1 نوبت در سال توصیه می‌شود.
•آخرین نوبت طعمه پاشی برای غلات قبل از ظاهر شدن اولین گره، برای کلزا و گلرنگ قبل از طویل شدن سه گره می‌باشد.
•دوره کارنس برای اسفناج و توت فرنگی 7 روز، انواع کلم‌ها و کاهو 14 روز، برای سیب زمینی 18 روز و برای چغندرقند 6 ماه می‌باشد.
•طعمه‌های آماده را در کنار محصولات کشاورزی خوراکی قرار ندهید.
•این سم به عنوان فراری دهنده پرندگان بصورت ضدعفونی بذر نیز استفاده می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران58- 33 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان10-5 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها 8/3-4/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 019/0 میلی‌گرم بر لیتر
• برای پرندگان و حیوانات وحشی خطرناک است.
•مضر برای ماهی و موجودات آبزی بوده از آلوده شدن آب‌های سطحی و نهرها باید خودداری کرد.
•می‌تواند برای دشمنان طبیعی و حشرات مفید مخاطره ساز باشد.
•در طعمه پاشی سطح وسیع از حداقل 6متر از حاشیه مزرعه را نباید تیمار کرد تا اثر سوء آن‌ها روی حشرات مفید کاهش یابد.
•این سم به عنوان فراری دهنده پرندگان بصورت ضدعفونی بذر استفاده می‌شود .
•طعمه محتوی بذر (مخلوط با بذر) باید حتماً در داخل خاک قرار داده شود و نباید در سطح وسیع در هوا پخش شود.
methiocarb