کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، دو منظوره، از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
1. شوالیه        Chevalier            %6          WG
تاریخ ثبت:  سال 1383
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs) و استوهیدروکسی اسید(AHAS)
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق برگ و مقداری نیز توسط ریشه و قابل انتقال در آوندهای چوب و آبکش  
علائم تأثیر در گیاه: علائم تأثیر 48 ساعت بعد از سم‌پاشی ظاهر و شامل توقف رشد و بروز لکه‌های کلروتیک و سپس نکروتیک بر روی برگ‌ها و ساقه است. علف‌های هرز حساس حداکثر ظرف 4 تا 6 هفته از بین می روند.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در مزارع غلات، شامل گندم، دوروم، تریتیکال و چاودار
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 250  تا 400 گرم در هکتار و کاربرد آن در مرحله  2 تا 3 برگی  علف‌های هرز باریک برگ و 2 تا 6 برگی علف‌های هرز پهن‌برگ است.
•کاربرد شوالیه انعطاف پذیر و از مرحله 2 تا 3 برگی تا انتهای پنجه‌زنی گندم است. این امر فرصت  لازم جهت کنترل علف‌های هرز را فراهم می سازد.
•کاربرد شوالیه به همراه مواد افزودنی(سورفاکتانت‌های غیر یونی نظیر روغن ولک و سیتوگیت) موجب افزایش اثر این علف‌کش می‌شود.
•وقوع بارندگی بعد از 4 ساعت از زمان سم‌پاشی تأثیر علف‌کشی شوالیه را کاهش نخواهد داد.
•در شرایط خشکی، یخبندان، و یا سرمای زیر صفر، حمله عوامل بیمارگر، غرقابی مزرعه و وجود خاک‌های قلیایی با پی اچ بیشتر از 8.5 و فقر غذایی از سم‌پاشی با این علف‌کش خودداری کنید.
•امکان کاربرد شوالیه در اختلاط با بسیاری از علف‌کشها، قارچ کشها، حشره‌کشها و کودهای محلول وجود دارد.
احتیاط‌های لازم:
•از کاربرد شوالیه در مزارع جو و از طریق سیستم‌های آبیاری خودداری کنید.
•امکان کاربرد شوالیه در اختلاط با علف‌کشهای ام‌سی‌پی‌آ، توفوردی، پندیمتالین، پوماسوپر، ایزوپروتورون، کاربندازیم و روغن‌های معدنی وجود ندارد.
•کشت محصولاتی همچون ذرت، آفتابگردان، چغندرقند، ارزن و سویا به عنوان کشت دوم بعد از گندم تیمار شده با شوالیه مجاز نمی‌باشد. این محصولات در فصل زراعی بعد قابل کشت می باشند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
mesosulfuron + iodosulfuron