کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
گالانت       Gallant              w/v         %5/12          EC
تاریخ ثبت:  سال 1365
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه با قابلیت انتقال کم در گیاه 
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 30 تا 60 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز کشیده برگ یکساله و دائمی در مزارع چغندرقند] 2 لیتر در هکتار[  و کلزا
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 2 لیتر در هکتار در مرحله 3 تا 5 برگی علف‌های هرز باریک برگ
•این علف‌کش زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت که روی گیاهان در حال رشد سریع و در شرایط بدون تنش بکار روند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):518 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2150 تا 5620 >  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 28/0 تا 18/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها. 
•میکروارگانیسم‌های خاک سبب تجزیه سریع این علف‌کش می‌شود. از این جهت باعث کاهش آب‌شویی آنها به آب‌های سطحی و زیرزمینی و آلودگی آنها می‌شود.
haloxyfop etoxy ethyl