کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بیماری آتشک سیب و گلابی :

آتشک از قدیمی ترین بیماری های باکتریائی است و میتواند بیش از 75 نوع درخت و بوته از خانواده Rosacea را مورد حمله قرار دهد .

این بیماری در درختان سیب و گلابی بیشتر مخرب است .
باکتری عامل بیماری در شانکر های نسبتاً فرو رفته زمستان گذرانی کرده و در بهار، زمانی که دمای محیط مساعد باشد و باران های مکرری روی دهد باکتری شروع به فعالیت کرده و به سرعت زیاد شده و با کمک حشرات ، باران و باد پراکنده می شود

شرایط شیوع بیماری:

نظر به اینکه بیماری آتشک در درختانی که رشد زیاد دارند شدیدتر است لذا باید در کود دهی (مخصوصاً کودهای ازته ) توجه بیشتری مبذول گردد .درختان سیب نباید بیش از 25 تا 30 سانتیمتر و درختان گلابی بیش از 15 تا 20سانتیمتر رشد سر شاخه داشته باشند .

تجربه نشان داده است که در خاک های سنگین و با زهکشی کم درختان حساسیت بیشتری برای بیماری دارند و دلیل این امر میزان زیاد ازت و همچنین آب ذخیره شده در خاک می باشد که موجب رشد زیاد درخت میگردد .

حساسیت به بیماری آتشک در خاک های اسیدی که قاعدتاً کلسیم و منیزیم کمتری دارند بیشتر است . نقصان پتاسیم خاک هم موجب حساسیت می شود.

شرایط دیگر شیوع بیماری داشتن رطوبت نسبتاً زیاد و باران های مکرر ، طولانی بودن دوره گل در شرایط سرد و رطوبی فصل بهار ونیز حضور باکتری در شانکر ها می باشد .

علائم بیماری:

در اوایل بهار ، حدود دو هفته قبل از باز شدن گل ها ، گلبرگ ها آب سوخته ، قهوه ای رنگ و سپس سیاه می شوند و روی درخت باقی می مانند . شاخه های کوچک پژمرده و سیاه رنگ شده و بعضاً با 180 درجه خمیدگی عصائی شکل می شوند . روی بعضی از شاخه های قدیمی که از طریق گل ها و شاخه های کوچک آلوده می شوند شانکر های چروکیده و بعضاً فرو رفته تشکیل می شود که ممکن است شکاف برداشته و چوب زیرین نمایان گردد . مایع کرم رنگی که حامل میلیون ها باکتری می باشد از شانکرها خارج می شود و در شرایط رطوبی بطرف پائین روی تنه و شاخه ها سرازیر می شود . حشرات با این ترشحات آلوده شده و هر کدام با بیش از یکصد هزارباکتری موجب آلودگی گلها می شود.

علائم بیماری روی میوه بستگی به زمان آلودگی دارد. اگر آلودگی زودتر اتفاق بیافتد ، میوه کوچک مانده و تغییر رنگ میدهد و به حالت چروکیده روی درخت باقی می ماند .

کنترل بیماری:

1 ــ هرس:

نظر به اینکه باکتری در شانکر ها زمستان گذرانی می کند لذا حذف آنها از شدت بیماری در سال بعد جلوگیری می کند . بهتر است هرس در زمستان انجام شود چون زمانیکه برگ ها روی درخت باشند بعضی از شانکر ها قابل رویت نخواهند بود . در بهار یا اوایل تابستان هرس نباید انجام شود زیرا ممکن است موجب سرایت بیماری به قسمت های سالم درخت گردد . شاخه های آلوده 15 سانتیمتر پائین تر از ناحیه سیاه شده حذف شود . هرس شاخه های کوچک ممکن است اواخر تابستان انجام شود ولی حذف شاخه های قطور باید در اواخر زمستان انجام شود زیرا حذف آنها در آن زمان ممکن است موجب رویش جدید باشد .
هرس باید در هوای خشک انجام شود و هرس در فصل رویش حداقل 30 سانتیمتر پائین تر از قسمت آلوده که تغییر رنگ یافته است بعمل آید و در صورتیکه فقط چند درخت آلوده وجود داشته باشدممکن است باحذف قسمت های آلوده بطور دقیق ، از اشاعه بیماری به سایر درختان جلوگیری شود . برای جلوگیری از بیماری و شیوع آن لازم است درختان همه روزه مورد

بازرسی قرارگیرد وقسمتهای آلوده حذف شوند.

وسایل هرس در فاصله هر برش باید با محلول 10% مایع سفید کننده ضد عفونی شود .

2- مبارزه شیمیایی:

1ــ سمپاشی با ترکیب بوردو ( 100ــ 0.75 ــ 0.25 ) شامل 1% روغن قبل از باز شدن شکوفه ها توصیه می شود .

2ــ سمپاشی با ترکیب بوردو در اواخر دوره خواب درختان بشرطی که تمامی درخت را بپوشاند توصیه می شود . بهتر است ترکیب بوردو با روغن مخلوط گردد . این سمپاشی بیماری اسکاب سیب را نیز کنترل می کند

معمولا کمبودآهن نیز در درحتان میوه دیده می شود که در برگهای جوان و به صورتی ظاهر می شود که ما بین رگبرگها زرد رنگ می شود و رگبرگها سبز باقی می مانند برای درمان  این عارضه از سکستورول استفاده می شود کمبود پتاس نیز به این صورت بروز می کند که کناره برگها ابتدا شروع به زرد شدن و سپس دچارنکروز یا سیاه شدگی می شوند کمبود ازت در برگهای پیر بصورت زرد شدن بروز می کند.

در بازدیدی که از یکی از باغات منطقه کشکسرای صورت گرفت باغی بود در حدود 2 هکتار  که در این باغ اصول کاشت و داشت برای رسیدن به یک محصول خوب رعایت شده بود به طوری که درختها با فاصله مناسب از هم کاشته شده بودند وهرس های لازم جهت رسیدن به محصول خوب و فرم دهی مناسب ایجاد شده بود همچنین در این باغ از سیستم آبیاری قطره ای برای آبیاری استفاده می کردند که آب پس از اینکه درون استخری جمع می شد در زمانهای معین آبیاری شروع به فیلتر کردن آب و همچنین کوددهی درون مخزنهای مخصوصی می کنیم سپس آب به درون لوله های اصلی پمپ می شود و از لوله های اصلی وارد لوله های کوچکی می شود که دارای قطره چکان هایی می باشند که این لوله ها در دو طرف هر درخت قرار گرفته بودند (برای رساندن آب به هر دو طرف ریشه ها ).

در این باغ دو درخت مورد کاشت قرار گرفته شده بود یکی درخت زردآلو بود ودیگری درخت هلو بود.