کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

واژگان عمومی گیاه‌پزشکی: ‌(plant protection)


1- پاتولوژی گیاهی: (Plant Pathology )پاتولوژی گیاهی به علم مطالعه‌ی بیماری‌های گیاهی گفته می‌شود، این علم عوامل بیماری‌زا، چگونگی ایجاد بیماری، چگونگی فعل و انفعلات، ارتباط میان گیاه میزبان و عوامل تولیدکننده‌ی بیماری آن و درنهایت روش‌های مبارزه با آن‌ها را مورد بررسی قرارمی‌دهد.

2-بیماری‌شناسی گیاهی: (phytopathology )
علم مطالعه‌ی بیماری‌های گیاهان، شناسایی، ‌مطالعه و مبارزه با عوامل زیان‌آور به گیاه و فرآورده‌های گیاهی و آثار ناشی از این عوامل.

علف‌کش انتخابی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
گالانت       Gallant              w/v         %5/12          EC
تاریخ ثبت:  سال 1365
ویژگی‌های خاص:

علف‌کش انتخابی، سیستمیک،  از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
سامسون        Samsun             w/v      %4       SC          
تاریخ ثبت:  سال 1386
ویژگی‌های خاص:

نوآریمول
قارچ‌کش سیستمیک از گروه پیریمیدین‌ها
فرمولاسیون:
1. تری‌میدال Trimidal               % 9             EC                 
تاریخ ثبت: 13/4/73 ثبت موقت به مدت  سه سال و 28/7/76 تمدید به مدت  3 سال از تاریخ انقضا تا 29/12/79
ویژگی‌های خاص:

علف‌کش هورمونی، انتخابی و ‌سیستمیک
فرمولاسیون:
دوپلوسان سوپر Duplosan super           w/v %60    SL            
تاریخ ثبت:  سال 1374
ویژگی‌های خاص:
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ جذب و قابل انتقال به ریشه 
موارد مصرف در ایران:

علف‌کش انتخابی، دو منظوره، از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
1. شوالیه        Chevalier            %6          WG
تاریخ ثبت:  سال 1383
ویژگی‌های خاص:

حشره‌کش و حلزون کش گوارشی و کنه کش غیرسیستمیک از گروه کاربامات‌ها
فرمولاسیون:
مزورل Mesurol         %50         WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:آفت کش عصبی، مهارکننده آنزیم کولین استرارمی باشد.
موارد مصرف در ایران:

ترکیب تدخینی بسیار سمی از گروه هیدروکربن‌های ‌هالوژنه که یه صورت یک آفت‌کش عمومی کاربرد دارد.
فرمولاسیون:
متیل بروماید      Methyl bromide        %98            Gs
تاریخ ثبت: 1/10/47

علف‌کش انتخابی ، سیستمیک، از گروه تریازینون
فرمولاسیون:
1. لکزون  Lexone                   %75              DF  
2. سنکور   Sencor                   %70            WP
تاریخ ثبت:  سال 1355
ویژگی‌های خاص:

علف‌کش انتخابی، از گروه اوره‌ها
فرمولاسیون:
 تربونیل Tribunil            %70          WP
تاریخ ثبت:  سال 1353
ویژگی‌های خاص: