کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲ مطلب با موضوع «باکتری» ثبت شده است


روش های کشت باکتری
از آنجا که گروه های مختلف باکتری ها نیازهای غذایی متفاوتی دارند محیط های کشت متفاوتی طراحی شده اند همه موجودات زنده به یک منبع انرژی یک منبع کربن، نیتروژن، گوگرد، فسفات، چندین یون متابولیکی و آب احتیاج دارند.
 


  جداسازی باکتری ها (پروکاریوت ها)

 


 

تهیه کننده:

 مهندس مرتضی تابنده بخت

 

 

 

 

(کارشناسی ارشد بیماری گیاهی)