کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲۲ مطلب با موضوع «جزوه ها» ثبت شده است


افزایش میزان اطلاعات دانش در ارتباط
PRS به اجرای برنامه های مهم گیاهی، مانند توسعه، مقاومت در برابر بیماری و سازگاری به طور کلی برابر محیط پر تنش گسترش. این پژوهش تشویق استفاده از ژن PRS در فن آوری های مهندسی ژن برای بهبود محصول انجام شده است. با این حال، جنبه های اساسی مطالعات ژن PRS باقی می ماند کمی درک، به ویژه مکانیسم های دقیق تنظیم ژن، به این ترتیب، گیرنده، سیگنال از آبشار transducing و اهداف مولکولی درگیر در PRS القاء یک چالش برای مطالعات بنیادی و کاربردی.(1)  پروتئین PR عمومی نقش مهمی را در مقاومت در برابر بیماری بازی می کنند، جوانه زنی بذر و همچنین گیاه به تطبیق خود با استرس محیط زیست کمک کند.افزایش دانش در مورد پروتئین PR ایده بهتری در مورد توسعه و سیستم دفاع از گیاهان می دهد.جنبه های اولیه تنظیم ژن پروتئین های PR را درک اما مطالعه مکانیسم دقیق تنظیم ژن و آبشار گیرنده خواهد شد راه های جدید برای گیاه تکنولوژی مهندسی ژنتیک در جهت بهبود محصول باز می کند .(3)  تجمع به موقع از پروتئین های PR در طول بیماریزایی را می توان به عنوان یک پیشنهاد بخشی از مکانیسم های دفاعی در گیاهان در برابر عوامل بیماری زا و آفات. برخی از این ممکن است پروتئین در نقش های مختلف در متابولیسم گیاه و / یا ممکن است فقط اتفاق می افتد وجود دارد به عنوان بخشی از سیستم های تنظیمی رخ می دهد به طور کلی در طول پاتوژن گیاهی تعامل. ایزوآنزیم های خاص آنزیم های هیدرولیتیک، از سوی دیگر،که فعالیت افتراقی را نشان می دهد به سمت زیر لایه در طول انتشار مولکولهای elicitor از پاتوژن ها ممکن است به عنوان بخشی از دفاع تکامل یافته مکانیسم در "به طور طبیعی گیاهان مقاوم در برابر". ایزوآنزیم چنین ممکن است به تربیت خطوط مقاوم در برابر انواع محصول به عنوان مکانیسم به رسمیت شناختن برای شروع کل عمل می کنند باتری از مکانیسم های دفاعی. همچنین روشن است که برخی از روابط عمومی، پروتئین ها مانند به عنوان osmotins و آنزیم های هیدرولیتیک دخالت مستقیم در کاهش بیماریزایی مطالعات ژنتیکی و همچنین مشاهدات میکروسکوپی مشهود است.با این حال، مهم است به رسمیت شناختن که مکانیسم های دفاعی گیاه پیچیده هستند و بیش از یک عامل در به وجود آمدن موفقیت از گونه های گیاهی بیش از درگیر قرن تحت فراوانی موجودات متعدد است که می تواند به طور بالقوه برای گیاهان مضر است. با این وجود بیماریزایی یک استثنا است، یک نتیجه است وشکست بسیاری از مسیرهای در موقع فعال می شود. پروتئین PR قطعا برای یک دلیل، چه آنها که بخشی از مکانیسم های دفاعی عمده وجود داردیا نه، با توجه به القاء، آنها مقاومت سیستمیک ناشی از ومطالعات بیشتر نشان خواهد داد که آنها ممکن است به دلیل پرورش موفق تلاش ها، که ما آن را در طول قرن ها انجام شده است به پرورش مقاوم در برابر بیماری انواع حمل بیش از یک ژن برای مقاومت در برابر.(2)

 

منابع 

 

           

 

1.         Aglika. Edreva. 2005. PATHOGENESIS-RELATED PROTEINS: RESEARCHPROGRESS IN THE LAST 15 YEARS. GEN. APPL. PLANT PHYSIOLOGY (31):105-124.

2.         Sadik.Tuzun, and Elizabeth.Bant. 2006. Multigenic and Induced Systemic Resistance in plant

3.         V.Borad, and S.Sriram. 2008. Pathogenesis-Related Proteins for the Plant Protection. Asian J. Exp. Sci. 22 (3):189-196.

 


Description: 208608_O0HfZQdh

 

استاد راهنما : خانم دکتر بصیرنیا

 گردآورنده : مر تضی تابنده بخت

دانشجوی ارشد بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه آزاد مرودشت

 

 
پروتین های مرتبط با بیماریزایی  و حفاظت ازگیاه

 

 

  


چکیده :  

قارچ ها موجودات بسیار پیچیده تر از ویروس ها و باکتری ها  اند وتوسعه یافته تراند. بیماری های متعددی در گیاهان هر ساله باعث لز دست دادن بخش زیادی از محصول می شوند .گیاهان نیزبا مکانیسم های توسعه یافته مختلفی از خودشان دفاع می کنند در برابر این قارچ ها که شامل تولید متابولیت های ثانویه با وزن مولکولی کم ، پروتین ها وپپتید هایی که  فعالیت ضد قارچی دارند . در این بررسی اطلاعات مختصری  مثل  بیوشیمی ، منبع ، تنظیم ژن  بیان و نحوه عملکرد مکانیسم های دفاع از پروتین های مختلف مرتبط به بیماری زایی  داده شده که این پروتین ها شامل پروتین های مرتبط با بیمارزایی ، کیتیناز  ، گلوکناز ، کتین های متصل شونده به پروتین  ، پروتین های غنی از گلیسین ، هیستیدین ، پروتین های غیر فعال ریبوزم ، و به تازگی برخی از این پروتین ها ی ضد قارچی کشف شده است . (3)

کلمات کلیدی


1 قسمت ژلاتین و 6 قسمت آب را 2 ساعت خیسانده، سپس 7 قسمت گلیسرین اضافه و مخلوط نموده و به هر 100 قسمت از این محلول 1 گرم فنل اضافه نموده و به مدت 10 دقیقه گرم و مخلوط می‌نماییم و در حرارت 45 درجه آن را با کاغذ صافی صاف می‌کنیم.

 

تهیه نقش انتهایی بدن نماتد ماده بالغ Meloidogyne sp.:

 حدود 30 عدد ماده بالغ را در شیشه ساعتی در محلول 9/0 در صدآب نمک طعام قرار داده می‌شوند. با استفاده از پنس یا سوزن نوک تیز و تیغ برش در زیر بینوکولر، ابتدا سر نماتد از ناحیه گردن قطع شده، آنگاه محتویات بدن با کمی فشار از آن خارج می‌گردند. 30 عدد کوتیکول یا جلد خالی و حباب مانند نماتد را در چند قطره محلول 45 درصد اسید لاکتیک در شیشه ساعتی به مدت 30 دقیقه قرار داده می‌شوند (اسید لاکتیک جدا شدن اجزاء چسبیده به کوتیکول را آسان می‌سازد). جلد خالی نماتد با تیغ تیز از ناحیه استوائی شکافته و دو نیم شد. نیمه شامل نقش انتهای بدن در حاشیه محلول اسیدلاکتیک به اندازه یک مربع کوچک آرایش گردیده و زوائد و اجزاء چسبیده به آن کاملا تمیز می‌شود. مقاطع تهیه شده را به یک قطره ریز گلیسرین خالص در وسط یک لام شیشه ای منتقل، بطوریکه سطح داخلی مقاطع روی لام قرار گیرد و به آرامی فشار داده می‌شود. برای هر نمونه میکروسکپی 3 عدد مقطع در نظر گرفته می‌شود. لامل را به آرامی روی گلیسرین قرار داده و مقدار اضافی گلیسرین با یک کاغذ صافی جذب می‌گردد. اطراف لامل با پارافین جامد گرفته شده و در کنار لام یک قطعه برچسب شامل اطلاعات ضروری از جمله شماره نمونه، تاریخ، گیاه میزبان و محل جمع آوری نمونه چسبانده می‌شود. از مقاطع تهیه شده برای شناسائی گونه و تهیه الگوی نقش انتهایی (perineal pattern) بدن استفاده می‌گردد.

روش تولید آگار

دیواره سلولی جلبک ها دارای ترکیبات ثانویه و پلی ساکارید های با ارزشی نظیر آگار، اسید آلژنیک، سولفات لایمن و کرانمین هستند که از این ترکیبات برای مقاصد دارویی و افزودنی های غذایی استفاده می شود. همچنبن در صنایع کاغذ سازی نساجی، چرم سازی، تهیه لوازم و مواد بهداشتی و آرایشی، تغذیه) در تهیه غذا های ژاپنی مثل سوشی[1] (و تهیه نوشیدنی و شربت ها و ترشی جلبک و جهت جلوگیری از عدم بیات شدن نان، همچنین در علوم پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی مانند تهیه محیط کشت جامد میکروبی، تهیه قرص، روکش کپسولها، شربت های دارویی، تهیه قالب های اولیه دندان و در ژنتیک در تشخیص طبی بیماری ها و در کشف جرم و در بسیاری موارد دیگر کاربرد فراوانی دارند.

تهیه برش انتهایی سیست‌ها (Heterodera & Globodera):

برای تهیه برش انتهایی (cone top)، نمونه‌های سیست را در داخل گلیسرین قرار داده، سپس قسمت انتهای سیست را که شامل مخرج و ولوا است با تیغ و یا اسکالپل برش می‌دهند به نحوی که قسمت بریده شده را که معمولا مخروطی شکل است عمود بر کف بگذارند به گونه‌ای که افقی بایستد و شکاف ولوا در بالا قرار گیرد. در صورت لزوم اطراف برش را صاف کرده و تخم‌ها و یا مواد اضافی درون برش را با موی مخصوص خارج می‌کنند. پس از تهیه چند برش آنها را در گلیسرین روی لام قرار داده و پرپاراسیون دائم تهیه می‌گردد. چون سطح برش‌ها بلند است برای اینکه لام روی آنها فشار نیاورد، اطراف برش‌ها پشم شیشه قرار داده و یا در اطراف قطره گلیسرین پل‌هایی از چسب مایع می‌گذارند و پس از اینکه کمی سفت شد آن را با لامل می‌پوشانند.

تهیه نقش انتهایی بدن نماتد ماده بالغ Meloidogyne sp.:

 حدود 30 عدد ماده بالغ را در شیشه ساعتی در محلول 9/0 در صدآب نمک طعام قرار داده می‌شوند. با استفاده از پنس یا سوزن نوک تیز و تیغ برش در زیر بینوکولر، ابتدا سر نماتد از ناحیه گردن قطع شده، آنگاه محتویات بدن با کمی فشار از آن خارج می‌گردند. 30 عدد کوتیکول یا جلد خالی و حباب مانند نماتد را در چند قطره محلول 45 درصد اسید لاکتیک در شیشه ساعتی به مدت 30 دقیقه قرار داده می‌شوند (اسید لاکتیک جدا شدن اجزاء چسبیده به کوتیکول را آسان می‌سازد). جلد خالی نماتد با تیغ تیز از ناحیه استوائی شکافته و دو نیم شد. نیمه شامل نقش انتهای بدن در حاشیه محلول اسیدلاکتیک به اندازه یک مربع کوچک آرایش گردیده و زوائد و اجزاء چسبیده به آن کاملا تمیز می‌شود. مقاطع تهیه شده را به یک قطره ریز گلیسرین خالص در وسط یک لام شیشه ای منتقل، بطوریکه سطح داخلی مقاطع روی لام قرار گیرد و به آرامی فشار داده می‌شود. برای هر نمونه میکروسکپی 3 عدد مقطع در نظر گرفته می‌شود. لامل را به آرامی روی گلیسرین قرار داده و مقدار اضافی گلیسرین با یک کاغذ صافی جذب می‌گردد. اطراف لامل با پارافین جامد گرفته شده و در کنار لام یک قطعه برچسب شامل اطلاعات ضروری از جمله شماره نمونه، تاریخ، گیاه میزبان و محل جمع آوری نمونه چسبانده می‌شود. از مقاطع تهیه شده برای شناسائی گونه و تهیه الگوی نقش انتهایی (perineal pattern) بدن استفاده می‌گردد.

رنگ آمیزی نماتدها در درون بافت‌های گیاهی:

جهت بررسی یا شمارش نماتدها در درون بافت‌های گیاهی به خصوص ریشه بایستی آنها را رنگ آمیزی کرد تا بهتر رویت شوند. برای اینکار ابتدا اندام‌های گیاهی را به آرامی با آب می‌شویند تا ذرات خاک و مواد اضافی آنها شسته شود. جهت بی‌رنگ کردن بافت‌های گیاهی می‌توان آنها را به مدت 4 دقیقه در هیپوکلریت سدیم (25/5%) قرار داد و سپس آنها را با آب خوب شستشو داد تا اثر وایتکس از بین برود. سپس آنها را در قطعات کوچک خرد نموده و مقدار 5 گرم آن را انتخاب و درون لاکتوگلیسرین+ اسید فوشین (اسید لاکتیک 5/87 میلی‌لیتر، گلیسرین 3/6 میلی‌لیتر، آب مقطر 2/6 میلی‌لیتر و اسید فوشین 01/0 گرم) فرو برده و مدت 30 ثانیه در میکروویو جوشانده یا روی چراغ الکلی و یا شعله گاز در زیر هود آزمایشگاهی حرارت داده تا اینکه محلول شروع به جوشیدن کند. بر حسب نوع گیاه پس از 5-3 دقیقه گیاهان را خارج نموده و با آب شست و شو داده تا رنگ اضافی شسته شود، در این صورت نماتدها به رنگ قرمز دیده می‌شوند.

RNA interference - a comprehensive overview

By Claudie Hooper PhD *

Contents:

1.     Introduction

2.     Dicer and Argonaute families

3.     MicroRNAs and P-bodies

4.     RISC and RITS

5.     Summary

6.     References

موضوع طرح ازمایشی:اثر شوری بر جوانه زنی و رشد لوبیا

استاد مربوطه:خانم دکتر اسمعیل زاده

اعضای گروه: مرتضی تابند بخت ، امید رضا کشاورز

ساعت کلاس:پنج شنبه بعد ظهر

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت