کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «جزوه کود قمت دوم» ثبت شده است

ج) انواع کودهای پتاسی

       نزدیک به 90% از مصرف جهانی کودهای پتاسه به صورت کلرور پتاسیم می‌باشد. در اغلب استانداردهای جهانی مقدار پتاسیم در این کود 60% و یا بیشتر بر حسب K2O تعیین گردیده و بر حسب نوع مصرف اندازه ذرات کود متفاوت می باشد. در تهیه کود مخلوط به روش Blending باید حداقل 90%‌ ذرات اندازه های بین 84/0 تا 36/3 میلیمتر داشته باشند و برای سایر مصارف اندازه 90%‌ ذرات باید بین 1/0 تا 68/1 میلیمترداشته باشند. در حالی که در اغلب شرایط و حتی در خاک های مناطق خشک مصرف کلرور پتاسیک قابل توصیه است ولی فقط در مواردی که میزان کلرور و آب آبیاری بسیار بالا (بیشتر از Meq/Lit10) و گیاه مورد نظر مانند مرکبات حساس به زیادی کلر باشد مصرف سولفات پتاسیم توصیه می شود. نیترات پتاسیم نیز ار جمله کودهای پتاسیم دار ولی گران قیمت است که به مقدار جزئی عمدتاً برای اضافه نمودن به آب آبیاری به روش قطره ای کاربرد دارد.