کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲۳ مطلب با موضوع «حشرات وافات» ثبت شده است

ملخ شاخک بلند پیشانی سفید

در ایران از جنس Dicticuse دو گونه D.albifrons و D.annaelisa Ram  شناسایی شده است که در مناطق مختلف کشور از جمله آذربایجان غربی و شرقی ، مازندران (فرحبخش ، 1340 و فارسی (میرزایانسو همکاران ، 1354 ) انتشار دارد.

مناطق انتشار

گونه اول در شمال آفریقا ، آروپای جنوبی ، یوگوسلاوی ، رومانی ، بلغارستان ، اسراییل ، عراق ، روسیه (قفقاز) و قبرس انتشار داشته و در اغلب مناطق ترکیه نیز کم و بیش مشاهده مشاهده می شود . ولی تراکم گونه دوم نسبت به گونه اول بیشتر و سطح انتشار آن نیز وسیع تر است . این حشره در ایران از مناطق ساحلی دریای خرز (فرحبخش ،1340) و آذربایجان غربی و شرقی (ماکویی ، 1329) گزارش شده است .

شکل شناسی

d.albifronse به رنگ سبز زیتونی تیره است و در حدود 30-40 میلیمتر طول دارد. رانهای عقبی آن در حدود 35-45 میلیمتر است . شکم دارای لکه های تیره ای است . قاعده شاخکها زرد کمرنگ می باشد . زیر شکم به رنگ زرد و سطح پشتی آن سبزرنگ است . بال جلویی بلند تر از بال عقبی بوده و رگبالها به رنگ قهوه ای می باشند . تخمریز در حدود 20-26 میلیمتر طول دارد که راس آن متمایل به بالا و حاشیه اش داندانه دار است .

 خسارت

گونه ها همه چیز خوار بوده وگاهی در گیاهان اهلی سبب خسارت می شوند . خسارت آنها مربوط به پوره ها و حشرات بالغ است .پوره ها از علفهای هرز و حشرات بالغ از برگ و ساقه گیاهانی نظیر گندم ، خربزه ، جو ،ذرت و دیگر گیاهان میزبان تغذیه می کنند حشرات کامل از ساقه گندم بالا رفته و باعث چروکیدگی دانه گندم و شکستگی خوشه می شود . در سالهای حمله ، خسارتهای قابل ملاحظه ای به گیاهان نامبرده وارد می کنند .

در ایران بنا به گزارش فرحبخش (1340 ) این حشره به پنبه ، توتون ، کنجد ، ذرت ، لوبیا ، باقلا ، گندم ، جو خربزه و گاهی نیز مو و سایر درختان میوه حمله کرده و با تغذیه از برگ ، ساقه های علفی ، کپسول میوه ، میوه های رسیده و بوته های جوان به این گیاهان ، خسارت وارد می کند .

ریست شناسی

این حشره زمستان را به صورت تخمهای ریز ، کشیده و سیاه رنگ که در دسته های کوچکی در یک یا دو حفره در خاک می گذارد سپری می کند . این تخمها 6 میلیمتر طول و 2 میلیمتر عرض دارند . در اوایل بهار پوره ها از تخم بیرون آمده و شروع به تغذیه  از عفهای هرز می کنند و پس از مدتی که به آب و هوا بستگی دارد به رشد کامل خود رسیده و به تغذیه از گیاهان نامبرده می پردازند . گاهی دیده شده که به درخت مو و خوشه انگور و سایر درختان میوه هم حمله می کنند . حشرات کامل دارای رفتار همخواری نیز می باشند . این حشره در سال یک نسل دارد . ( زاهدی 1371)

روش های کنترل

الف- دشمنان طبیعی

زنبورهای خانواده Sphecidace  از این حشره تغذیه می کنند ( زاهدی ، 1371)

ب) میکروبی

در مطالعات اخیر ، برخی از عوامل قارچی پاتوژن نظیر Beauveria bassiana  و metarhizium anisopliae var acridium   را به عنوان عاوامل موثر در کنترل ملخها معرفی کرده ئاند . به ویژه پاتوژن آخری به صورت تجارتی تهیه شده ودر کشورهای مختلف آفریقایی استفاده می شود (لنجوالد و همکاران ،1997)

ج) شیمیایی

 در کنترل شیمیایی علیه این آفت می توان از سم دسیس به میزان 5/0-7/0 لیتر در هکتار و نیز از طعمه مسموم با استفاده از سم تیودیکارب (لاروین Df80 (  به نسبت یک درصد توصیه نمود.

مگس خزانه برنج


Ephydra   afghanica


خسارت این آفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم  می باشد. مستقیم: لارو  و شفیره این آفت از ریشه گیاه تغذیه می کنند و باعث زخم شدن ریشه گیاه می شود، غیرمستقیم : زخم های ایجاد شده باعت ورود میکرو اورگانیسم های دیگر باعث پوسیدگی ولهیدگی در ریشه برنج می شود. در منطقه کُر و یا در مرودشت 10 روز بعد از  کشت در مزرعه علائم خسارت در ریشه مشخص است محل های تغذیه این افت در ریشه  به شکل بند های انگشت دست  مشخص و خم می شود. در آلودگی های شدید باعث خشکی، کوتولگی بوته برنج می شود در صورتی که دما بالا باشد خسارت به صورت سبز خشکی نمایان میشود.  5-4  سیکل زندگی در منطقه دارند. به صورت تخم و شفیره زمستان گذرانی می کنند.


مدیریت و کنترل مگس خزانه


تقویت گیاه تا حدی  زیادی خسارت را کاهش می دهد، استفاده از سموم دیازینون گرانول به مقدار 15 کیلو گرم در هکتار ، دلتامترین  و یا دیازینون 1 لیتر در هکتار  همراه با آب ابیاری،  در مورد سموم باید توجه داشت بعد از استفاده حتما 24 ساعت آب مزرعه قطع شود تا سموم به عمق پایین که ریشه گیاه است نفوذ کند .
باغداران  محترم کامفیروز شمالی

 اطلاعیه مهم جهت کنترل سپردار واوی سیب
با توجه به بازدید مکرر از باغات سیب منطقه کامفیروز به اطلاع میرساند پوره سپردار واوی سیب مشاهده شده و هر چه سریع تر جهت کنترل این افت اقدام به سم پاشی نمایید .
با توجه به اینکه این افت باید تا قبل از مستقر شدن به روی شاخه درخت سیب  باید کنترل شود  هر چه سریع تر اقدام به سم پاشی نماید .

    بال پولک داران زیان آور گندم                                                               

       بیش از 10 گونه از بال پولک داران جمع آوری و شناسایی شده اند که در مرحلة لاروی به گندم و جو خسارت می زنند. مهم ترین این گونه ها به شرح زیر می باشند:

 

Syringopais temperatella (Led.)                                        مینوز برگ غلات

(Scythrididae, Lepidoptera)

 

این آفت با نام  برگ خوار غلات معرفی شده است(اقلیدی، 1340)،


سخت بالپوشان زیان آور گندم
 بیش از 10 گونه سوسک زیان آور از مزارع گندم و جو کشور جمع آوری و شناسایی شده اند که در مرحلة لاروی، حشره کامل و یا در هر دو مرحله خسارت زا می باشند. مهم ترین گونه های خسارت زا به شرح زیر اند


بال ریشک داران زیان آور گندم

 چندین گونه تریپس از مزارع گندم و جو کشور گزارش شده اند( مرتضویها و درن، 1356; علوی وکمالی، 1374; علوی، 1379 و مینایی و عالیچی، 1379 ).

جوربالان زیان آور گندم                                                                                     

 

       شته های زیان آور گندم

 شته های زیان آور غلات از آفات درجة دوم مزارع غلات به شمار می آیند. در بعضی سال ها جمعیت و خسارت برخی از گونه ها (خصوصآ شته روسی گندم) افزایش یافته و خسارت قابل توجهی به مزارع گندم و جو وارد می کنند. طبق گزارش سازمان حفظ نباتات سطح مبارزة شیمیایی با شته های غلات در سال 1379 حدود 17000 هکتار بوده است که عمدتآ برای کنترل شته روسی گندم صورت گرفته است(امینی، 1379).