کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «زراعت :: گندم» ثبت شده است

مجموعه گزارشات مزارع گندم تحت پوشش کلینیک گیاه پزشکی کر  به شرح زیر می باشد

کشت های گندم منطقه عمدتا در روستاهای بکیان ، خانیمن ، پالنگری ، ده کهنه ، حسین آباد ، قلعه نو ، حاجی آباد ، اله مراد خانی  می باشد . ارقام کاشته در بخش  چمران وشیرودی می باشد .

تاریخ کشت گندم در بخش در از اوایل ابان ماه شروع شده و تا اواخر آذر ماه کشت در منطقه مشاهده شد.  اکثر کشت مزارع در آذر ماه صورت گرفته

تراکتور های مورد استفاده و ادوات