کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۴ مطلب با موضوع «علف هرز» ثبت شده است

کالیبراسیون سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری

سمپاش‌های تراکتوری بوم دار یکی از بهترین سمپاشهای جهان بوده و در انواع

1-سوارشونده ، 2- کششی و 3- خودکشی (خودگردان) در سمپاشی مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این سمپاشها نازلها دو به دو یکدیگر را همپوشانی کرده و پاشش یکنواخت و بطور کامل سطح مزارع را می‌پوشاند. با استفاده از نازل مناسب بادبردگی و تلفات محلول سمی به حداقل رسیده و اکثر قسمتهای گیاه با ذرات سم پوشیده می‌شود. انواع موجود در ایران سوارشونده بوده و بوسیله اتصال سه نقطه تراکتور در پشت تراکتور نگهداری و حرکت می‌نماید. عرض کار سمپاشهای بومدار در کشورهای پیشرفته که دارای مزارع تسطیح شده می‌باشند تا 40 متر بوده ولی در ایران عمدتاً بدلیل عدم تسطیح و ناهمواریهای زمین عملاً از بومهای 8 متری استفاده می‌شود.

راندمان سمپاشهای 400 لیتری با بوم 8 متری در شرایط کشور مابین 15-10 هکتار در روز می باشد.

میزان لهیدگی محصول در مبارزه با علفهای هرز غلات در زمانیکه گندم کوتاه و امکان پنجه‌زنی و ترمیم وجود دارد ناچیز بوده ولی در مراحل پیشرفت رشد گندم که ساقه‌ها بلند شده و امکان ترمیم شکستگی بوته‌هاوجود ندارد در صورت استفاده از تراکتورهایی با چرخهای به عرض 40-30 سانتیمتر حرکت تراکتور در مزرعه 12-8% محصول را له کرده و خسارت و.ارد می‌آورد. لذا اجرای تمهیداتی در جهت استفاده از نازلهای پاشش زیاد و افزایش عرض کار بوم اهمیت استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تسطیح مزارع را که آشکار می‌سازد تا جائیکه در استفاده از بومهای 40 متری لهیدگی مزرعه ومحصول به یک پنجم و تا 2% کاهش می‌یابد.

کالیبراسیون سمپاشهای پشت تراکتوری بوم دار

کالیبراسیون چیست؟ در برخورد اول اکثر استفاده کنندگان تصور می‌کنند که تنظیم سمپاش جهت پاشش مقدار معینی محلول در هکتار را کالیبراسیون می‌گویند. در حالیکه تعریف صحیح و کامل کالیبراسیون عبارت است از: تنظیم سمپاش برای پاشش مقدار معینی سم خالص یا محلول سمی در هکتار با قطر ذرات از پیش تعیین شده و تعداد معینی از ذرات در یک سانتیمتر مربع برای این منظور از کارتهای حساس به آب استفاده می‌شود. با برخورد ذرات آب به این کارتها لکه‌های آبی رنگ بوجود می‌آید که قابل مشاهده بوده و امکان شمارش آنها وجود دارد. چون قبل از کالیبره شدن سمپاش ممکن است پاشش نامنظم و اشکالات متعددی در سیستم سمپاشی وجود داشته باشد. جهت جلوگیری از این اتلاف و مصرف بی‌رویه سموم و سوزش احتمالی محصول و مسمومیت کاربران عملیات کالیبراسیون بایستی کامل انجام شود.

سوروف (زرا ، وازمیل) Echinochloa cruss- gali

از زیان آور ترین علف های هرز مزارع برنج در دنیا است و در تمام شالیزار سراسر کشور پراکنده است.گیاهی یک ساله که ارتفاع ساقه آن تا دو متر می رسد. ساقه ضخیم و اسفنجی ، ریشه ها انبوه ، برگ باریک ، گل آذین خوشه ای فشرده ، خوشه ها متراکم ، دانه شبیه ارزن ، به رنگ خاکستری براق است. سوروف در مراحل اولیه رشد شبیه به برنج است و فرق آن با برنج در فقدان گوشوارک است . تکثیر از طریق بذر صورت می گیرد .  

مبارزه اصلی با آن مکانیکی است تا هفته دوم پس از نشا با برنج رقابت خوبی دارد که اگر در این دوره کنترل شود مشکل ما حل می شود

کشاورزان گرامی درهنگام سمپاشی مزارع به نکات زیر توجه فرمائید.

1- انتخاب علف کش مناسب و موثر در کنترل علف هرز غالب مزرعه ضمن مشورت با کارشناسان ذیربط

2- رعایت دوز سم توصیه شده و رعایت موارد فنی اختلاط و نحوه استفاده از علف کش

3- در دماهای پایین و بالا از علف کش استفاده ننماییم بطوریکه در مواقعی که هوا سرد اَست به دلیل توقف رشد علف هرز تاثیر پذیری علفکش کمتر خوهد بود. در استان اردبیل ودر مناطق سردسیری آن اواخر فروردین تا اوسط اردیبهشت ودر مناطق گرمسیری استان از اواخر اسفند تا اواسط فروردین بهترین زمان مصرف علفکش ها در غلات محسوب می گردد. (البته به شرط مناسب بودن وضعیت آب وهوا وبا نظر تیم کارشناسی شبکه های مراقبت مدیریت های جهاد کشاورزی).

4- قبل از اقدام به سمپاشی از وضعیت جوی خصوصاً بارش باران ومسیر وسرعت باد اطلاع بدست آورید.زیرا بارش باران باعث شسته شدن سم از روی علفهای هرز می شود و باعث پاشش غیر یکنواخت وبادبردگی وهدر رفت علف کش یا ایجاد خسارت در مزارع همجوار نا همگون می شود.

5- از اختلاط سموم علفکش ناسازگار با هم خصوصاً علفکش های هورمونی با سایر علفکشها خودداری نماییم.

6- در هوای آفتابی شدید از سمپاشی خوداری نماییم زیرا قطرات سم باقی مانده بر روی برگ ها در شرایط آفتابی شدید باعث ایجاد لکه های گیاه سوزی بر روی گیاهان زراعی مز گردد.

7- اگر از عفکش توفوردی می خواهیم استفاده کنیم ودر مزارع همسایه محصولاتی مانند یونجه، چغندر، حبوبات وپنبه کاشته شده باشد باید دقت نماییم تا این سم به این مزارع برخورد ننمایید. (خصوصاً مسیر باد بایستی در نظر داشت).

8- بعد از هر سم پاشی داخل مخزن وشلنگ ونازل آن را با آب ومواد شوینده باید بشوییم.

9- در سمپاشی وریختن سموم به داخل مخزن باید مسایل احتیاطی را رعایت نموده وباید از لباس مخصوص ودستکش وعینک وکلاه وماسک وکفش سمپاشی (چکمه ) استفاده نمود.

10- قبل استفاده از سموم بر چسب وبروشور سموم را مطالعه وبا کارشناسان ذیربط مشورت نمایید.

 

 

مبارزه با علفهای هرز مزارع گندمتعریف

هرگیاهی که به صورت ناخواسته وبر خلاف کشاورزدر مزرعه رویش پیداکند علف هرز محسوب میگردد،به بیان بهتر علف هرز گیاهی است که بر خلاف محصول مورد کشت در مزرعه رشد کند هرچند که خود جزو گیاهان زراعی بوده وبه تنهایی ممکن است به یک محصول کشت شود ولی در مزرعه مورد نظر به عنوان عامل تلقی شده وعلف هرز محسوب می گردد.