کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱۱ مطلب با موضوع «گزارش کار» ثبت شده است

روش صحیح کوددهی در باغات به صورت چاله کنی (چالکود):

 

1-   انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله 20/1 الی 5/1 متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

2-   تعداد چاله ها حداقل 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

3-   ابعاد چاله ها به اندازه 50 در 40 سانتی متر می باشد.

4-   خاک درون چاله تماما بیرون ریخته شود.

5-   کودهای شیمیایی توصیه شده با 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.

6-    بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود.

7-   چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.

8-   بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود.

آشنایی با آزمایشگاه های گیاه پزشکی

(کلینیک گیاه پزشکی)

سازمان حفظ نباتات برای کاهش خسارت آفات، بیماریهای گیاهی و حضور فعال کارشناسان گیاه پزشکی در مزرعه و باغ ها و به منظور ارتقاء سطح آگاهی های تولید کنندگان بخش کشاورزی، آزمایشگاه های گیاه پزشکی که به صورت بخش خصوصی فعالیت می کنند در کشور تأسیس نموده است.

سمپاشی زمستانه درختان میوه

یکی از راههای کنترل وکاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها ،شته ها ، کنه ها ، وتخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه  استفاده از روغن ولک می باشد بطوری که استفاده از این روغن باعث می شود با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخمهای وبستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها و گاها جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچها از خسارت آنها جلوگیری کند. از طرفی با توجه به بی خطر بودن این روغن برای محط زیست می توان در کنترل(IPM) حشرات وتولید محصول سالم از آن استفاده نمود.

نکته ای که در مصرف روغن ولک باید مد نظر داشت این است که در مصرف روغن ولک حتما درجه سولفوناسیون روغن مد نظر گرفته شود بطور که روغنهای ولک با درجه سولفوناسیون 65 تا 75 درصد جهت سمپاشی زمستانه وروغن ولک با درجه سولفوناسیون 85 تا 95 درصد جهت کنترل  تابستانه آفات مصرف می شود.همچنین  این روغن ،مایعی  بسیار سبک است ؛ بطور یکه هر 20 لیتر این روغن  حدودا 16 کیلوگرم می باشد.لذا توصیه می شود در مقدار مصرف این روغن دقت لازم بعمل آید.

 مقدار روغن ولک درنهالها ودرختان جوان که بافت چوبی نرم وجوانه های حساستری دارند بسیار کمتر از درختان مسن وگاها آلوده به آفات وبیماریهای مختلف می باشد . لذا درمقدرا مصرف روغن حتما بایک کارشناس مجرب مشورت فرمائید. مقدرا مصرف توصیه شده روغن ولک زمستانه 1/5 تا 2 لیتر در صد  می باشد.

درصورت آلودگی شدید باغات به آفاتی مانند شپشک ها ویا کنه ها  ویا بیماریهای مانند سیتوسپورا می توان روغن ولک را همراه یکی از سموم کاربردی استفاده نمود. لذا در این صورت مقدار روغن بکار برده شده بمراتب کمتر از مصرف روغن ولک به تنهائی خواهد بود. همچنین درصورت لزوم اختلاط روغن با قارچکش ها حتما با کارشناسان   مشورت نمائید لذا دراین مورد توصیه می شود از اختلاط روغن ولک با سموم گوگردی کاملا خوداری نمائید ، بخصوص اختلاط باسمومی مانند کاپتان ،زینب ،سولفورو ودرصورت نیاز به سمپاشی با قارچ کشهای گوگردی،  فاصله 3 هفتگی تا یک ماه را از زمان روغن پاشی رعایت نمائید.

همچنین می توان جهت کنترل بیماری سیتوسپورا روغن ولک را همراه با اکسی کلرور مس  زیر نظر کارشناسان استفاده نمائید

پروتین های مرتبط با بیماریزایی  و حفاظت ازگیاه

تهیه کننده : مهندس مرتضی تابنده

قارچ ها موجودات بسیار پیچیده تر از ویروس ها و باکتری ها  اند وتوسعه یافته تراند. بیماری های متعددی در گیاهان هر ساله باعث لز دست دادن بخش زیادی از محصول می شوند .گیاهان نیزبا مکانیسم های توسعه یافته مختلفی از خودشان دفاع می کنند در برابر این قارچ ها که شامل تولید متابولیت های ثانویه با وزن مولکولی کم ، پروتین ها وپپتید هایی که  فعالیت ضد قارچی دارند . در این بررسی اطلاعات مختصری  مثل  بیوشیمی ، منبع ، تنظیم ژن  بیان و نحوه عملکرد مکانیسم های دفاع از پروتین های مختلف مرتبط به بیماری زایی  داده شده که این پروتین ها شامل پروتین های مرتبط با بیمارزایی ، کیتیناز  ، گلوکناز ، کتین های متصل شونده به پروتین  ، پروتین های غنی از گلیسین ، هیستیدین ، پروتین های غیر فعال ریبوزم ، و به تازگی برخی از این پروتین ها ی ضد قارچی کشف شده است . (3)

ورمی کمپوست

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه ..................................................................................................................................2

تعریف ورمی کمپوست ........................................................................................................3

فرآیند تولید ورمی کمپوست ...............................................................................................3

مزایای ورمی کمپوست .........................................................................................................4

مزایای استفاده از ورمی کمپوست به جای کود شیمیایی ........................................................4

برتری ورمی کمپوست به کمپوست معمولی .........................................................................5

اهداف پرورش کرم خاکی ...................................................................................................6

موارد کاربرد کرم خاکی ......................................................................................................6

مواردی از تحقیقات انجام شده ............................................................................................8

سیکل زندگی و تولید مثل کرمهای خاکی .............................................................................9

شرایط محیطی مطلوب برای تولید ورمی کمپوست ...............................................................11

روش تولید ورمی کمپوست .................................................................................................13

 تغذیه کرم خاکی ................................................................................................................18

تاثیر بستر های مختلف بر روی تعداد کرمها .......................................................................22

پروار کردن کرمهای خاکی .................................................................................................22

روشهای جداسازی کرمهای خاکی .......................................................................................22

حمل و نقل کرمهای زنده ....................................................................................................24

میزان مصرف ورمی کمپوست .............................................................................................24

روند اجرای طرح تولید ورمی کمپوست ...............................................................................25

تولید ورمی کمپوست در منزل ............................................................................................26

نحوه ساختن سطل تبدیل زباله به ورمی کمپوست در منزل .................................................26

آفات کرم خاکی ................................................................................................................33

ورمی کمپوست در سایر کشورها .......................................................................................36

منابع مورد استفاده ............................................................................................................38

 

 

،

 

در ماههای مختلف سال ، کارهای زیر را در باغ انجام می دهیم:

فروردین:

انجام هرس خشک اعم از فرم دهی وباردهی ، انجام عملیات اصلاح داخل باغات (کوددهی ،بیل کاری ،مبارزه با علفهای هرز ،آبیاری و......) بانکت بندی باغات دیم جهت ذخیره رطوبت وسربرداری نهال هایی که تازه کاشت نموده ایم.

کلینیک گیاه پزشکی کُر

 

گزارش مزارع گندم تحت پوشش کلینیک

 

 

کارشناسان کلینیک

مرتضی تابنده بخت  (مسئول فنی)

 

 

تابستان  92 

مقدمه

رشد جمعیت و به دنبال آن نیاز بشر به محصولات کشاورزی در حد تکافو همواره از دغدغه های کشورهای جهان بوده و رسیدن به امنیت غذایی آرمان مسئولان و کارگزاران در حیطه کشاورزی می باشد چنین می نماید که این افق متعالی با افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فنآوریهای نوین دور از دسترس نباشد.محدودیت های آب و خاک در اکثر مناطق دنیا و در کشور ما، اثر رویکرد نخست یعنی افزایش سطح کشت را به حداقل رسانیده است. اما بکاریگری روش های مناسب در آماده سازی زمین، بهبود عملیات خاک ورزی، کاشت، داشت، برداشت، تغذیه صحیح گیاه، استفاده بهینه از امکانات در جهت استقرار مناسب گیاه در خاک و افزایش درصد سبز محصول و نیز بهره گیری از اصول درست در مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز نهایتاً به افزایش عملکرد، کاهش هزینه تولید و خسارت ناخواسته منجر می گردد.


 

کلینیک گیاه پزشکی کُر

 

گزارش مزارع برنج  تحت پوشش کلینیک

 

 

کارشناسان کلینیک

مرتضی تابنده بخت  (مسئول فنی)


 

تابستان  92


برنج

پیشگفتار

برنج پس از گندم مهمترین ماده ی غذایی دنیا است. دانه ی برنج فقط به مصرف انسان می رسد، و در قاره ی آسیا نزدیک به80 درصد کالری روزانه ی مردم توسط برنج تامین می شود. خاستگاه برنج کشورهای آسیای جنوب شرقی است و ممکن است به طور مستقل در چین، هندوستان و اندونزی اهلی شده باشد. پیشینه ی کشت آن به 1500 تا2000 سال پیش از میلاد می رسد. بیش از20 گونه موجود برنج تنها دو گونهsativa   وglaberrima در سطح تجاری کشت می شوند. تمام ارقام برنجی که در قاره ی آسیا، آمریکا و اروپا کشت می شوند، متعلق به گونه ی  sativaهستند و گونه یglaberrima تنها درسطح محدودد، به صورت دیم در بخش های از قاره ی آفریقا کشت می شود. ایده ی استفاده از ارقام هیبرید برنج در دنیا نخستین بار در سال 1960 به وسیله ی پژوهشگران چینی مطرح شد و هم اکنون بیش از60 درصد سطح زیر کشت برنج این کشور را تشکیل می دهد و محصو ل این ارقام هیبرید به طور متوسط 15درصد بیشتراز بهترین ارقام اصلاح شده ی غیر هیبرید بوده است. استفاده از ارقام هیبرید در کره ی جنوبی وسایر کشور های آسیا یی نیز در حال گسترش است مشکلاتی هم چون تهیه ی هر ساله ی بذر از مراکز اصلاح بذر وصرف هزینه ی بیشتر ، مانع گسترش سریع سطح زیر کشت ارقام هیبرید شده است.