کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «گوجه فرنگی» ثبت شده است

 

گوجه فرنگی:

سه نوع گوجه فرنگی از نظر رشد وجود دارد: