کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آشنایی با آزمایشگاه های گیاه پزشکی» ثبت شده است

آشنایی با آزمایشگاه های گیاه پزشکی

(کلینیک گیاه پزشکی)

سازمان حفظ نباتات برای کاهش خسارت آفات، بیماریهای گیاهی و حضور فعال کارشناسان گیاه پزشکی در مزرعه و باغ ها و به منظور ارتقاء سطح آگاهی های تولید کنندگان بخش کشاورزی، آزمایشگاه های گیاه پزشکی که به صورت بخش خصوصی فعالیت می کنند در کشور تأسیس نموده است.