کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آنیلوفوس + اتوکسی سولفورون» ثبت شده است

علف‌کش انتخابی، از گروه سولفونیل اوره و فسفرودیتوات
فرمولاسیون:
سان رایس پلاس Sunrice Plus             %30+ %5/1SC            
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بخش اتوکسی سولفورون بازدارنده اسید‌های آمینه، بازدارنده ALS  و بخش آنیلوفوس بازدارنده تقسیم سلول و اسیدهای چرب با زنجیره خیلی طویل.
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب آنیلوفوس از طریق ریشه و مقداری هم از طریق برگ صورت می‌گیرد. جذب اتوکسی سولفورون از طریق برگ‌های گیاه است.