کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استامی پراید» ثبت شده است

استامی پراید(acetamiprid)

حشره‌کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی  از گروه نیکوتینوئید

فرمولاسیون:

1. موسپیلان Mospilan                 w/w %20              SP

تاریخ ثبت: 22/8/79 برای مینوز سیب، ‌تمدید لغایت پایان 85 ؛ 28/8/80 برای پسیل پسته تمدید لغایت پایان 86 ؛ 28/9/84 برای کنترل کرم سیب ثبت موقت به مدت 3 سال

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: اختلال در عمل گیرنده‌های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تأثیر در سیناپس‌های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد . 

 موارد مصرف در ایران:

مینوز لکه گرد در سیب [5/0 در هزار] ، پسیل در پسته [250- 200 گرم در هزار لیتر آب]  و کرم سیب [5/0 در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب]

راهنمای مصرف:

•5/0 در هزار برای کنترل مینوز سیب ؛  25/0 – 2/0 در هزار (250- 200 گرم در هزار لیتر آب) برای کنترل پسیل پسته؛ 5/0 در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب    

    ملاحظات زیست محیطی: 

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران217-146میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-80 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها1000 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 200 میلی‌گرم بر لیتر