کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسپیرودیکلوفن» ثبت شده است

اسپیرودیکلوفن(spirodiclofen)

کنه‌کش تماسی از گروه تترونیک اسید 

فرمولاسیون:

اینویدور (Envidor)              w/v %24 SC

تاریخ ثبت: 22/1/84 برای مدت سه سال موقت علیه کنه قرمز اروپایی کنه تارتن دو نقطه ای ،‌کنه زنگار مرکبات ودر تاریخ 4/2/85 ثبت موقت به مدت 3 سال بر علیه کنه قرمز مرکبات ، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال برای پسیل پسته     

ویژگی‌های خاص:

 نحوه اثر: غیر سیستمیک و تماسی که سبب اختلال دررشدونمو کنه‌ها شده و از سنتز چربی‌ها ممانعت می کند.   

 موارد مصرف در ایران: