کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اگزادیاژیل» ثبت شده است

اگزادیاژیل
علف‌کش انتخابی، از گروه اگزادیازول
فرمولاسیون:  .
1. تاپ استار Topstar              %80             WG                  
2. تاپ استار  Topstar               %3              EC   
تاریخ ثبت:  سال 1381
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده‌های پروتوپرفیرینوژن اکسیداز(PPO)
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط جوانه‌های تازه روئیده علف‌های هرز صورت می گیرد. این علف‌کش توسط ریشه جذب نمی‌شود.

اگزادیاژیل
علف‌کش انتخابی، از گروه اگزادیازول
فرمولاسیون:  .
1. تاپ استار Topstar              %80             WG                  
2. تاپ استار  Topstar               %3              EC   
تاریخ ثبت:  سال 1381
ویژگی‌های خاص: