کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بتا سایفلوترین» ثبت شده است

بتا سایفلوترین
حشره‌کش غیر سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی از گروه پایروتیروئید
فرمولاسیون:
1. رسپونسار Responsar    w/v                  %5/12           SC
2. رسپونسار Responsar                            % 2/0            SC          
3. رسپونسار Responsar                             %4/0            SC
تاریخ ثبت: 18/2/74 به مدت سه سال
ویژگی‌های خاص: