کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روغن پاشی» ثبت شده است

سمپاشی زمستانه درختان میوه

یکی از راههای کنترل وکاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها ،شته ها ، کنه ها ، وتخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه  استفاده از روغن ولک می باشد بطوری که استفاده از این روغن باعث می شود با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخمهای وبستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها و گاها جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچها از خسارت آنها جلوگیری کند. از طرفی با توجه به بی خطر بودن این روغن برای محط زیست می توان در کنترل(IPM) حشرات وتولید محصول سالم از آن استفاده نمود.

نکته ای که در مصرف روغن ولک باید مد نظر داشت این است که در مصرف روغن ولک حتما درجه سولفوناسیون روغن مد نظر گرفته شود بطور که روغنهای ولک با درجه سولفوناسیون 65 تا 75 درصد جهت سمپاشی زمستانه وروغن ولک با درجه سولفوناسیون 85 تا 95 درصد جهت کنترل  تابستانه آفات مصرف می شود.همچنین  این روغن ،مایعی  بسیار سبک است ؛ بطور یکه هر 20 لیتر این روغن  حدودا 16 کیلوگرم می باشد.لذا توصیه می شود در مقدار مصرف این روغن دقت لازم بعمل آید.

 مقدار روغن ولک درنهالها ودرختان جوان که بافت چوبی نرم وجوانه های حساستری دارند بسیار کمتر از درختان مسن وگاها آلوده به آفات وبیماریهای مختلف می باشد . لذا درمقدرا مصرف روغن حتما بایک کارشناس مجرب مشورت فرمائید. مقدرا مصرف توصیه شده روغن ولک زمستانه 1/5 تا 2 لیتر در صد  می باشد.

درصورت آلودگی شدید باغات به آفاتی مانند شپشک ها ویا کنه ها  ویا بیماریهای مانند سیتوسپورا می توان روغن ولک را همراه یکی از سموم کاربردی استفاده نمود. لذا در این صورت مقدار روغن بکار برده شده بمراتب کمتر از مصرف روغن ولک به تنهائی خواهد بود. همچنین درصورت لزوم اختلاط روغن با قارچکش ها حتما با کارشناسان   مشورت نمائید لذا دراین مورد توصیه می شود از اختلاط روغن ولک با سموم گوگردی کاملا خوداری نمائید ، بخصوص اختلاط باسمومی مانند کاپتان ،زینب ،سولفورو ودرصورت نیاز به سمپاشی با قارچ کشهای گوگردی،  فاصله 3 هفتگی تا یک ماه را از زمان روغن پاشی رعایت نمائید.

همچنین می توان جهت کنترل بیماری سیتوسپورا روغن ولک را همراه با اکسی کلرور مس  زیر نظر کارشناسان استفاده نمائید