کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ضد عفونی بذر برنج» ثبت شده است

ضد عفونی بذر برنج

مرگ گیاهچه درخزانه  برنج

در سال زراعی 92-93 خسارت زیاد این بیماری در شهرستان مرودشت کشاورزان را مجبور به کشت دوباره برنج در سینی های نشا کرد.

قارچ های جدا سازی شده از سینی های نشا قارچ رایزوپوس و موکور بود.که در تحقیقات انجام شده جدا سازی قارچ های خاکزی مزارع اطراف مرودشت و کامفیروز شمالی مشخص شد که در تمام نمونه های خاک جمع اوری شده این قارچ ها وجود دارد و قارچکش بنومیل روی این قارچ بی تاثیر می باشد  که استفاده تنها از قارچکش بنومیل در ضدعفونی بذر برنج بی تاثیر بوده و بیماری را تشدید می کند  ،  در سینی های که از سم کاربوکسین تیرام برای ضد عفونی بذر استفاده شده بود آلودگی کمتر یا وجود نداشت همچنین استفاده از قارچکش بیولوژیک تریکومکس اچ وی در ضد عفونی بذر  و همچنین محلول پاشی با قارچکش های کاربوکسین تیرام و  مانکوزب  در مرحله بعد از رویش بذر برنج درکنترل این بیماری موثر  می باشد.

تمام مطالب ذکر شده پس از انجام ازمایش های فراوان در کلینیک گیاه پزشکی کر به دست آمده است