کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علف کش» ثبت شده است

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

کلرتال دی متیل

WP75%

داکتال

علف کش

کلریدازون

DF65%

پیرامین

علف کش

کلریدازون

SC50%

پیرامین

علف کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

اگزادیازون

SL12%

رونستار

علف کش

ای پی تی سی+دی کلرامید

EC82%

ارادیکان

علف کش

ایزوپروترون + دیفلوفنکان

SC55%

پنتر

علف کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

سایپروکونازول + پروپیکونازول

EC33%

آرتئا

قارچ کش

سایپروکونازول+دیفنوکونازول

FS3.63%

دیویدند استار

قارچ کش

سایموکسینیل+فاموکسادون

WG52/5%

اکویشن پرو

قارچ کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

ایپرودیون

WP50%

رورال

قارچ کش

ایپرودیون+کاربندازیم

WP52/5%

رورال تی اس

قارچ کش

ایمازالیل

SL5%

فنگافلور

قارچ کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

دیمتوات

EC40%

روکسیون

حشره کش

سایپرمترین

EC40%

ریپکورد

حشره کش

سیرومازین

WP75%

تریگراد

حشره کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم


نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

آزادیراختین

EC1%

نیمازال

حشره کش

اتیون

EC47%

اتیول

حشره کش

اسپیرومسیفن

SC24%

اُبرون

حشره کش