کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علف کش های مصرفی گندم» ثبت شده است

2-        گندم  وجو ایلوکسان 36% EC 3 لیتر در هکتار  4تا2 برگی علف هرز  ششش  گرانستار – بروموکسینل  - با توجه به مقاومت برخی از گونه های علف هرز لازم است تناوب مصرف سموم علفکش رعایت گردد
3-گندم وجو آکسیال     10% EC                 450سی سی در هکتار +1/5 لیتر روغن آدیگور از 3 برگی تا آواخر پنجه زنی گندم 6-2 برگی علف هرز  یولاف  - فالاریس – لولیوم  گرانستار    در برخی از مناطق بر روی رقم دورروم زردی شدید مشاهده شده بنابراین از مصرف در مزارع گندم دوروم خودداری شود 
4-گندم و جو سافیکس  BW        20% EC 3 لیتر در هکتار  از اواخر پنجه زدن تا تشکیل چهارمین گره ساقه گندم و جو قابل استفاده است بهترین زمان مصرف از ساقه رفتن تا تشکیل بند دوم ساقه است  یولاف وحشی – ضمناً دردم روباهی باعث توقف رشد میشود       بین مصرف سافیکس و پهن  برگ کشهائی مانند توفوردی و دوپلسان سوپروبرومیسیدام-آ فاصله زمانی حدود 10-7  روز رعایت گردد