کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرمولاسیون سم» ثبت شده است

اتال فلورالین(ethalfluralin)

علف‌کش انتخابی، از گروه دی نیترو آنیلین

فرمولاسیون:

سونالان Sonalan           % 3/33          EC
تاریخ ثبت:  سال 1355

اپوکسی کونازول(epoxiconazole)

قارچ‌کش سیستمیک، حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها.

 فرمولاسیون

1. اُپوس Opus                     %5/12                SC                                  

تاریخ ثبت:  1/2/82 ثبت موقت به مدت 3 سال

نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول.

موارد مصرف در ایران

آبامکتین(abamectin)

حشره‌کش و کنه‌‌کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی از گروه آورمکتین

فرمولاسیون:

1. ورتی مک Vertimec                  % 8/1                       EC

تاریخ ثبت:

 کنه زنگار مرکبات 14/10/77 مینوز سبزی و صیفی 11/9/81 ثبت موقت اولیه ، تمدید لغایت سال 1391

ویژگی‌های خاص:

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

کلرتال دی متیل

WP75%

داکتال

علف کش

کلریدازون

DF65%

پیرامین

علف کش

کلریدازون

SC50%

پیرامین

علف کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

اگزادیازون

SL12%

رونستار

علف کش

ای پی تی سی+دی کلرامید

EC82%

ارادیکان

علف کش

ایزوپروترون + دیفلوفنکان

SC55%

پنتر

علف کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

سایپروکونازول + پروپیکونازول

EC33%

آرتئا

قارچ کش

سایپروکونازول+دیفنوکونازول

FS3.63%

دیویدند استار

قارچ کش

سایموکسینیل+فاموکسادون

WG52/5%

اکویشن پرو

قارچ کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

ایپرودیون

WP50%

رورال

قارچ کش

ایپرودیون+کاربندازیم

WP52/5%

رورال تی اس

قارچ کش

ایمازالیل

SL5%

فنگافلور

قارچ کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

دیمتوات

EC40%

روکسیون

حشره کش

سایپرمترین

EC40%

ریپکورد

حشره کش

سیرومازین

WP75%

تریگراد

حشره کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم


نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

آزادیراختین

EC1%

نیمازال

حشره کش

اتیون

EC47%

اتیول

حشره کش

اسپیرومسیفن

SC24%

اُبرون

حشره کش