کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «لبایسید» ثبت شده است

حشره‌ کش گوارشی، تماسی، تنفسی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1.لبایسید (Lebaycid)                %50                          EC   
2.                                   % 40                          WP           
3.                                   % 25                          WP           
4.                                     % 3                          P           
5.                                     % 5                          G                       
تاریخ ثبت: 1/10/ 47و در 28/5/53 (3) علیه کرم ساقه خوار برنج ثبت شده است
ویژگی‌های خاص: