کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نقش مصرف کودها در زراعت گندم» ثبت شده است

کودهای حیوانی و مصرف آن در کشاورزی
مصرف کودهای حیوانی در زراعت از بدو اهلی نمودن حیوانات شروع شده است . فضولات حیوانات وقتی روی زمین ریخته شد گیاهان در ان محل رشد سریعتری داشته اند روی این اصل مصرف ان در همان زمانها شروع شده است . کود حیوانی برخلاف کودهای شیمیائی اثرات یک جانبه نبوده بلکه از یک طرف کمک بر تامین مواد غذایی را نموده و از طرف دیگر خصوصیات فیزیکی خاک را نیز اصلاح مینماید .

اثرات و اهمیت کود حیوانی در زراعت :

1-    در بافت خاک موثر است .
2-         منبع تامین مواد غذایی برای گیاه است .
3-         در افزایش تولید محصول موثرند . که بشرح زیر توضیح داده میشود .

تاثیر کود حیوانی در خاک

-        ظرفیت نگهداری اب در خاک را  افزایش میدهد . که این امر در مواقع کم ابی کمک شایانی خواهد نمود .
-             نفوپذیری اب در خاک را بهبود می بخشد .
-             کود حیوانی اب درون خاک را بنحوی با ذرات خاک متصل نمود و از تبخیر و نفوذ آن جلوگیری کرده و اماده برای جذب گیاه می سازد و همین امر سبب جلوگیری از فرسایش نیز میگردد .
-             کود حیوانی عملیات زراعی را اسان نموده و زمین را برای گاو رو نمودن بهبود میبخشد  .
-             کود حیوانی در خاکهای شنی سبب اتصال بهتر ذرات در خاک گشته و در خاکهای رسی سبب افزایش پروزیته و نفوذپذیری خاک میگردد .
-             کودهای حیوانی بعلت داشتن ماده الی سبب بهبود هوادهی خاک میگردند کودهای حیوانی کربن دی اکسید و اسیدهای الی و مواد غذایی موجود در خاک را اماده برای جذب گیاه مینماید .
-             میزان جذب حرارت در خاک تیره بیشتر از خاکهای روشن بوده و بهمین لحاظ کودهای حیوانی کمک زیادی در گرم شدن زمین و نهایتاً رشد بیشتر گیاه میگردد .
-             کود حیوانی قدری خاصیت قلیائی دارد که بمرور با مصرف کودهای حیوانی PH خاک افزایش میابد .
-             کود حیوانی باعث افزایش میکرو اورگانیسم گردیده و باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک میگردد .

اهمیت کودهای حیوانی بر روی تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه :

در کیفیت کودهای حیوانی موارد زیر موثر بوده و در ان دخیل میباشند .
1-    نوع 2- سن 3- مقدار و ارزش غذائی مصرف روزانه حیوان 4- نوع کاری که حیوان انجام میدهد . 5- نوع جنس بستر و مقدار ان 6- نسبت کود مایع ( ادرار ) و جامد 7- نحوه و تکنیک نگهداری کود
-        هر چند میزان فسفر داخل کودهای حیوانی نسبت به کودهای شیمیائی بسیار اندک است ولی جذب فسفر از سوی گیاه از طریق خاکها بخصوص خاکهای قلیائی بسیار کم میباشد زیرا فسفر وارده به خاک در سال اول حدود 10 تا 30 درصد قابل جذب خواهد بود در حالکیه فسفر داخل کود حیوانی در داخل خاک جذب را اسان مینماید .

اهمیت کودهای حیوانی در میزان تولید محصول :

همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد تاثیر کودهای حیوانی چه بر روی خاکهای زراعی و چه به لحاظ داشتن مواد مغذی یک کود با ارزش میباشد . در اغلب مواقع اثرات مثبت کودهای حیوانی را در افزایش تولید محصول محرز است .
چه در موسسه تحقیقات خاک و اب و چه در سایر مراکز تحقیقاتی در خارج کشور موارد یاد شده بالا به اثبات رسیده است .
اثرات مفید کودهای حیوانی ظرف 4-3 سال از بین خواهد رفت . ازمایشاتی که در این مورد صورت گرفته اثرات کودهای حیوانی بمیزان 40 تن در هکتار مدت 4 سال در افزایش گندم نقش داشته است .


نقش مصرف کودها در زراعت گندم:

 

مقدمه :
تولید مثل و بقاء موجودات زند به سازگاری آنها با محیط طبیعی بستگی دارد . موجودات وحشی تحت فشار مداوم انتخاب طبیعی قرار داشته و تحت این فشار برای سازگاری با شرایط اقلیمی خاکی خاصی شکل گرفته اند . گیاهان زراعی کنونی در اصل گیاهان وحشی       بوده اند که در نتیجه فعالیتهای زراعی انسان شکل گرفته اند . انسان در تبدیل گیاهان وحشی به گیاهان اهلی به طور نا آگاهانه یا آگاهانه و از طریق عملیات اصولی زراعت این صفات را که بقاء گیاهان وحشی را در طبیعت تضمین می کرد از آنها گرفت . این عملیات شامل بذر گیری ، تهیه بستر کاشت و عملیات تیماری شامل کود دهی و آبیاری و مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز گیاهان می باشد.
در این مقاله سعی شده است تا به گوشه ای از عملیات زراعی که توان انسان بر روی گیاهان انجام می گیرد اشاره نماییم.
برای تنظیم مطالب این مقاله از منابع مختلفی استفاده به عمل آمده و کوشش شده است تا مطالب به اندازه کافی تشریح گردیده باشد.
امید است که این مقاله به عنوان محرکی جهت تالیف کتابهای پر بارتر و مفیدتر توسط متخصصین علم زراعت این کشور عمل نماید.