کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نیتروژن» ثبت شده است

به علت افزایش نسبت کربن به نیتروژن در خاک استفاده از کاه بن بیش از حد مضر است در مورادی به دلیل ترکیب آب با مواد موجود در کاه عصاره ای ایجاد شده که باعث جلوگیری از رشد گیاهان دیگر می شود به این خصوصیت خصوصیت آللوپاتیک که در شرایط طبیعی گیاه از آن جهت رقابت با دیگر گیاهان و حفظ بقاء خود استفاده می کنند