کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ویژگی‌های خاص» ثبت شده است

اتال فلورالین(ethalfluralin)

علف‌کش انتخابی، از گروه دی نیترو آنیلین

فرمولاسیون:

سونالان Sonalan           % 3/33          EC
تاریخ ثبت:  سال 1355

آبامکتین(abamectin)

حشره‌کش و کنه‌‌کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی از گروه آورمکتین

فرمولاسیون:

1. ورتی مک Vertimec                  % 8/1                       EC

تاریخ ثبت:

 کنه زنگار مرکبات 14/10/77 مینوز سبزی و صیفی 11/9/81 ثبت موقت اولیه ، تمدید لغایت سال 1391

ویژگی‌های خاص: