کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پتاسیم» ثبت شده است

نقش پتاسیم در گیاهان:
پتاسیم به طور عمده بخش بزرگی از محتویات گیاهان را تشکیل می دهد و در فرآیندهای متعدد فیزیولوژی رشد گیاه نقش کلیدی دارد. از سنتز پروتئین گرفته تا تعادل و پیوستگی آب در گیاه، کاهش K موجب کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهای برگ میشود. همچنان که پتاسیم در گیاه جریان دارد علائم کمبود ابتدا در برگهای پیر ظاهر میشود. از دیگر علائم کمبود پتاسیم در گیاه کاهش استحکام ساقه ی گیاه است که مشکلات بعدی در حمل و نقل مواد را بوجود می آورد و همچنین موجب کمبود مقاومت گیاه در برابر بیماریها می شود. بطور کلی پتاسیم در سلولهای گیاهی نقشهای مهمی بر عهده دارد که مختصرا به آنها اشاره می کنیم:
1)     فعالیت آنزیمی.
2)     فتوسنتز: نقش K در فتوسنتز پیچیده است.
3)     ترابری قندی: قندی که در فتوسنتز ساخته میشود باید در میان آوندها و قسمت های دیگر گیاه برای مصرف و ذخیره شدن ترابری شود. سیستم ترابری مواد با استفاده از انرژی به فرم ATP کا میکند. اگر میزان K کم شود میزان ATP نیز کم میشود و سیستم انتقال مواد نیز از کار می افتد.
4)     ترابری آب و مواد غذایی: K همجنین نقش بزرگی در نقل و انتقال آب و مواد غذایی درون آوند آبکشی دارد.
5)     سنتز پروتئین.
6)     سنتز نشاسته: آنزیمهای دخیل در سنتز نشاسته با پتاسیم فعال میشوند. پس با کاهش میزان K نشاسته کاهش می یابد.
7)     سایر وظایف: نقش پتاسیم در گیاه بیشتر کاتالیزوری بوده و کمبود آن مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها کاهش میدهد. پتاسیم موجب تسهیل نفوذ آب در سلولهای گیاهی و سبب کنترل عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ در هنگام تبخیر و تعرق می شود.
علائم کمبود پتاسیم گیاهان مبتلا به کمبود پتاسیم معمولا ضعیف، کوتاه و کوچک هستند. رشد ساقه اصلی و شاخه ها متوقف گشته و فاصله میان گره ها کوتاه میشود. در صورت شدت کمبود، شاخه ها از انتها شروع به خشک شدن می کنند.
برگ ها در گیاه مبتلا به کمبود پتاسیم به رنگ سبز تیره مایل به خاکستری در می آیند و شفافیت خود را از دست می دهند و ممکن است رنگ پریدگی و زردی بخصوصی در بین رگبرگ ها مشاهده شود.
لب سوختگی برگها در گیاهان پهن برگ غالبا به علت کمبود پتاسیم است بنابراین علائم کمبود آن به صورت سوختگی کنار برگها ابتدا در برگهای پیر ظاهر می شود.
چگونه میتوان میزان پتاسیم را افزایش داد؟
1)     با استفاده از بقایای محصولات بازیافت شده (مخصوصا کاه) و کود حیوانی که حاوی پتاسیم است.
2)     با جلوگیری کردن از آبشویی خاک با استفاده از پوشش گیاهی دائمی و افزایش سطح هوموس خاک.
3)     با پوشاندن سطح خاک با مالچ
4)     مصرف کودهای پتاسه در خاک مانند سولفات پتاسیم
5)     مصرف کودهای پتاسیم دار کلاته به صورت محلولپاشی در فصل رشد به خصوص در زمان پر کردن دانه و بزرگ شدن میوه چون در این زمان نیازگیاه به عنصر پتاسیم بهشدت بالا می رود. از آنجایی که 90 درصد جذب پتاسیم توسط درخت پسته در طی دوره پر شدن مغز اتفاق می افتد، محلولپاشی با کودهای حاوی درصد بالای پتاسیم و همچنین کاربرد کودهای پتاسه محلول در آب همراه با آب آبیاری، در طی این دوره زمانی به بهبود کیفیت محصول و افزایش عملکرد محصول کمک شایان توجهی می نماید.
نکته:
1-     جذب پتاسیم در سال پر محصول (ON) حدود 6 برابر سال کم محصول (OFF) بوده و بیش از 90 درصد کل جذب سالیانه پتاسیم در طی دوره پر شدن مغز (دانه) اتفاق می افتد.
2-     مصرف پتاسیم موجب افزایش درصد خندانی و کاهش پوکی دانه های پسته نیز میگردد. در صورت کمبود این عنصر در گیاه پسته حاشیه برگ ها به سمت بالا پیچیده همچنین برگهایی که کمبود پتاسیم دارند، حاشیه سوختگی قهوه ای را نشان میدهند. برای کوددهی به باغات فاقد پتاسیم در خاکهای با بافت سنگین و رسی می بایستی مقادیر زیادی از کودهای پتاسه درون شیار کودی مصرف شود در غیر اینصورت باید از محلولپاشی با کود کلات پتاسیم استفاده شود.
:
پتاسیم به طور عمده بخش بزرگی از محتویات گیاهان را تشکیل می دهد و در فرآیندهای متعدد فیزیولوژی رشد گیاه نقش کلیدی دارد. از سنتز پروتئین گرفته تا تعادل و پیوستگی آب در گیاه، کاهش K موجب کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهای برگ میشود. همچنان که پتاسیم در گیاه جریان دارد علائم کمبود ابتدا در برگهای پیر ظاهر میشود. از دیگر علائم کمبود پتاسیم در گیاه کاهش استحکام ساقه ی گیاه است که مشکلات بعدی در حمل و نقل مواد را بوجود می آورد و همچنین موجب کمبود مقاومت گیاه در برابر بیماریها می شود. بطور کلی پتاسیم در سلولهای گیاهی نقشهای مهمی بر عهده دارد که مختصرا به آنها اشاره می کنیم:
1)     فعالیت آنزیمی.
2)     فتوسنتز: نقش K در فتوسنتز پیچیده است.
3)     ترابری قندی: قندی که در فتوسنتز ساخته میشود باید در میان آوندها و قسمت های دیگر گیاه برای مصرف و ذخیره شدن ترابری شود. سیستم ترابری مواد با استفاده از انرژی به فرم ATP کا میکند. اگر میزان K کم شود میزان ATP نیز کم میشود و سیستم انتقال مواد نیز از کار می افتد.
4)     ترابری آب و مواد غذایی: K همجنین نقش بزرگی در نقل و انتقال آب و مواد غذایی درون آوند آبکشی دارد.
5)     سنتز پروتئین.
6)     سنتز نشاسته: آنزیمهای دخیل در سنتز نشاسته با پتاسیم فعال میشوند. پس با کاهش میزان K نشاسته کاهش می یابد.
7)     سایر وظایف: نقش پتاسیم در گیاه بیشتر کاتالیزوری بوده و کمبود آن مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها کاهش میدهد. پتاسیم موجب تسهیل نفوذ آب در سلولهای گیاهی و سبب کنترل عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ در هنگام تبخیر و تعرق می شود.
علائم کمبود پتاسیم گیاهان مبتلا به کمبود پتاسیم معمولا ضعیف، کوتاه و کوچک هستند. رشد ساقه اصلی و شاخه ها متوقف گشته و فاصله میان گره ها کوتاه میشود. در صورت شدت کمبود، شاخه ها از انتها شروع به خشک شدن می کنند.
برگ ها در گیاه مبتلا به کمبود پتاسیم به رنگ سبز تیره مایل به خاکستری در می آیند و شفافیت خود را از دست می دهند و ممکن است رنگ پریدگی و زردی بخصوصی در بین رگبرگ ها مشاهده شود.
لب سوختگی برگها در گیاهان پهن برگ غالبا به علت کمبود پتاسیم است بنابراین علائم کمبود آن به صورت سوختگی کنار برگها ابتدا در برگهای پیر ظاهر می شود.
چگونه میتوان میزان پتاسیم را افزایش داد؟
1)     با استفاده از بقایای محصولات بازیافت شده (مخصوصا کاه) و کود حیوانی که حاوی پتاسیم است.
2)     با جلوگیری کردن از آبشویی خاک با استفاده از پوشش گیاهی دائمی و افزایش سطح هوموس خاک.
3)     با پوشاندن سطح خاک با مالچ
4)     مصرف کودهای پتاسه در خاک مانند سولفات پتاسیم
5)     مصرف کودهای پتاسیم دار کلاته به صورت محلولپاشی در فصل رشد به خصوص در زمان پر کردن دانه و بزرگ شدن میوه چون در این زمان نیازگیاه به عنصر پتاسیم بهشدت بالا می رود. از آنجایی که 90 درصد جذب پتاسیم توسط درخت پسته در طی دوره پر شدن مغز اتفاق می افتد، محلولپاشی با کودهای حاوی درصد بالای پتاسیم و همچنین کاربرد کودهای پتاسه محلول در آب همراه با آب آبیاری، در طی این دوره زمانی به بهبود کیفیت محصول و افزایش عملکرد محصول کمک شایان توجهی می نماید.
نکته:
1-     جذب پتاسیم در سال پر محصول (ON) حدود 6 برابر سال کم محصول (OFF) بوده و بیش از 90 درصد کل جذب سالیانه پتاسیم در طی دوره پر شدن مغز (دانه) اتفاق می افتد.
2-     مصرف پتاسیم موجب افزایش درصد خندانی و کاهش پوکی دانه های پسته نیز میگردد. در صورت کمبود این عنصر در گیاه پسته حاشیه برگ ها به سمت بالا پیچیده همچنین برگهایی که کمبود پتاسیم دارند، حاشیه سوختگی قهوه ای را نشان میدهند. برای کوددهی به باغات فاقد پتاسیم در خاکهای با بافت سنگین و رسی می بایستی مقادیر زیادی از کودهای پتاسه درون شیار کودی مصرف شود در غیر اینصورت باید از محلولپاشی با کود کلات پتاسیم استفاده شود.

نقش مصرف کودها در زراعت گندم:

 

مقدمه :
تولید مثل و بقاء موجودات زند به سازگاری آنها با محیط طبیعی بستگی دارد . موجودات وحشی تحت فشار مداوم انتخاب طبیعی قرار داشته و تحت این فشار برای سازگاری با شرایط اقلیمی خاکی خاصی شکل گرفته اند . گیاهان زراعی کنونی در اصل گیاهان وحشی       بوده اند که در نتیجه فعالیتهای زراعی انسان شکل گرفته اند . انسان در تبدیل گیاهان وحشی به گیاهان اهلی به طور نا آگاهانه یا آگاهانه و از طریق عملیات اصولی زراعت این صفات را که بقاء گیاهان وحشی را در طبیعت تضمین می کرد از آنها گرفت . این عملیات شامل بذر گیری ، تهیه بستر کاشت و عملیات تیماری شامل کود دهی و آبیاری و مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز گیاهان می باشد.
در این مقاله سعی شده است تا به گوشه ای از عملیات زراعی که توان انسان بر روی گیاهان انجام می گیرد اشاره نماییم.
برای تنظیم مطالب این مقاله از منابع مختلفی استفاده به عمل آمده و کوشش شده است تا مطالب به اندازه کافی تشریح گردیده باشد.
امید است که این مقاله به عنوان محرکی جهت تالیف کتابهای پر بارتر و مفیدتر توسط متخصصین علم زراعت این کشور عمل نماید.