کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرومترین» ثبت شده است

پرومترین
علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه تریازین
فرمولاسیون:
گزاگارد Gesagard            %80        WP  
تاریخ ثبت:  سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و برگ‌ها با قابلیت انتقال در آوندهای چوب و تجمع در مریستم انتهایی
علائم تأثیر در گیاه: کلروز برگ‌ها و به دنبال آن مرگ برگ، از بین رفتن غشاء سلولها و نابودی کلروپلاست