کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پی متروزین» ثبت شده است

پی متروزین
حشره‌کش انتخابی(شته کش) از گروه تری آزین
فرمولاسیون:
چس Chess                         % 25                        WP                                   
تاریخ ثبت: 8/5/75 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته توتون؛ 29/12/82 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته جالیز؛ 4/4/80 ( ثبت موقت اولیه ) تمدید لغایت 86 علیه شته جالیز مزارع پنبه؛ 16/7/80 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 86 ؛ 8/5/75 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته توتون؛ 29/12/82 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 87 علیه شته جالیز؛ 4/4/80 (ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 86 علیه شته جالیز مزارع پنبه ؛ 16/7/80 ( ثبت موقت اولیه) تمدید لغایت 86