کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پی پروفوس + توفوردی» ثبت شده است

پی پروفوس + توفوردی
علف‌کش انتخابی با طیف وسیع از گروه ارگانوفسفره + فنوکسی استیک اسید 
فرمولاسیون:
ریلوف- اچ          Rilof- H      w/v          %35      EC 
تاریخ ثبت:  سال 1367
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده تقسیم سلول
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه، کولئوپتیل و برگ‌های جوان و قابل انتقال در گیاه