کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیکلورام» ثبت شده است

پیکلورام
علف‌کش پایدار، انتخابی و نفوذی از گروه پیریدین کربوکسیلیک اسید
فرمولاسیون:
توردن 22 کا Tordon 22 K          %6/21        SL 
تاریخ ثبت:  سال 1353
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اکسین مصنوعی، رشد غیر طبیعی در گیاه
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط ریشه و برگ‌ها ،قابل انتقال در گیاه از مسیرهای سیمپلاست و آپوپلاست و تجمع در اندام‌های جوان گیاه.