کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاربوکسین تیرام» ثبت شده است

قارچ‌کش سیستمیک از گروه اکساتین‌ها
فرمولاسیون:
1. ویتاواکس Vitavax                % 75 WP            
تاریخ ثبت: 16/11/51
نحوه اثر: کاربوکسین با تأثیر بر روی آنزیم Succinate dehydrogenase تنفس سلولی قارچ‌های حساس را مختل می‌سازد. آنزیم مذکور بخشی از یک کمپلکس در زنجیره انتقال الکترون است که کمپلکس II یا کمپلکس Succinate dehydrogenase  گفته می‌شود؛ این کمپلکس الکترون را از فرم احیا شده فلاوین آدنین دی نوکلئوتید FAD به کوآنزیمQ انتقال می‌دهد.
موارد مصرف در ایران: