کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کالیبراسیون» ثبت شده است

کالیبراسیون سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری

سمپاش‌های تراکتوری بوم دار یکی از بهترین سمپاشهای جهان بوده و در انواع

1-سوارشونده ، 2- کششی و 3- خودکشی (خودگردان) در سمپاشی مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این سمپاشها نازلها دو به دو یکدیگر را همپوشانی کرده و پاشش یکنواخت و بطور کامل سطح مزارع را می‌پوشاند. با استفاده از نازل مناسب بادبردگی و تلفات محلول سمی به حداقل رسیده و اکثر قسمتهای گیاه با ذرات سم پوشیده می‌شود. انواع موجود در ایران سوارشونده بوده و بوسیله اتصال سه نقطه تراکتور در پشت تراکتور نگهداری و حرکت می‌نماید. عرض کار سمپاشهای بومدار در کشورهای پیشرفته که دارای مزارع تسطیح شده می‌باشند تا 40 متر بوده ولی در ایران عمدتاً بدلیل عدم تسطیح و ناهمواریهای زمین عملاً از بومهای 8 متری استفاده می‌شود.

راندمان سمپاشهای 400 لیتری با بوم 8 متری در شرایط کشور مابین 15-10 هکتار در روز می باشد.

میزان لهیدگی محصول در مبارزه با علفهای هرز غلات در زمانیکه گندم کوتاه و امکان پنجه‌زنی و ترمیم وجود دارد ناچیز بوده ولی در مراحل پیشرفت رشد گندم که ساقه‌ها بلند شده و امکان ترمیم شکستگی بوته‌هاوجود ندارد در صورت استفاده از تراکتورهایی با چرخهای به عرض 40-30 سانتیمتر حرکت تراکتور در مزرعه 12-8% محصول را له کرده و خسارت و.ارد می‌آورد. لذا اجرای تمهیداتی در جهت استفاده از نازلهای پاشش زیاد و افزایش عرض کار بوم اهمیت استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تسطیح مزارع را که آشکار می‌سازد تا جائیکه در استفاده از بومهای 40 متری لهیدگی مزرعه ومحصول به یک پنجم و تا 2% کاهش می‌یابد.

کالیبراسیون سمپاشهای پشت تراکتوری بوم دار

کالیبراسیون چیست؟ در برخورد اول اکثر استفاده کنندگان تصور می‌کنند که تنظیم سمپاش جهت پاشش مقدار معینی محلول در هکتار را کالیبراسیون می‌گویند. در حالیکه تعریف صحیح و کامل کالیبراسیون عبارت است از: تنظیم سمپاش برای پاشش مقدار معینی سم خالص یا محلول سمی در هکتار با قطر ذرات از پیش تعیین شده و تعداد معینی از ذرات در یک سانتیمتر مربع برای این منظور از کارتهای حساس به آب استفاده می‌شود. با برخورد ذرات آب به این کارتها لکه‌های آبی رنگ بوجود می‌آید که قابل مشاهده بوده و امکان شمارش آنها وجود دارد. چون قبل از کالیبره شدن سمپاش ممکن است پاشش نامنظم و اشکالات متعددی در سیستم سمپاشی وجود داشته باشد. جهت جلوگیری از این اتلاف و مصرف بی‌رویه سموم و سوزش احتمالی محصول و مسمومیت کاربران عملیات کالیبراسیون بایستی کامل انجام شود.