کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمبود های غذایی گیاهان» ثبت شده است

آشنایی با آزمایشگاه های گیاه پزشکی

(کلینیک گیاه پزشکی)

سازمان حفظ نباتات برای کاهش خسارت آفات، بیماریهای گیاهی و حضور فعال کارشناسان گیاه پزشکی در مزرعه و باغ ها و به منظور ارتقاء سطح آگاهی های تولید کنندگان بخش کشاورزی، آزمایشگاه های گیاه پزشکی که به صورت بخش خصوصی فعالیت می کنند در کشور تأسیس نموده است.