کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کنه‌کش تماسی» ثبت شده است

اسپیرودیکلوفن(spirodiclofen)

کنه‌کش تماسی از گروه تترونیک اسید 

فرمولاسیون:

اینویدور (Envidor)              w/v %24 SC

تاریخ ثبت: 22/1/84 برای مدت سه سال موقت علیه کنه قرمز اروپایی کنه تارتن دو نقطه ای ،‌کنه زنگار مرکبات ودر تاریخ 4/2/85 ثبت موقت به مدت 3 سال بر علیه کنه قرمز مرکبات ، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال برای پسیل پسته     

ویژگی‌های خاص:

 نحوه اثر: غیر سیستمیک و تماسی که سبب اختلال دررشدونمو کنه‌ها شده و از سنتز چربی‌ها ممانعت می کند.   

 موارد مصرف در ایران:

اتیون(ethion)

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی از گروه فسفره آلی

فرمولاسیون:

1. ستیون Cethion                             g/l 470              EC

2. اتیول   Ethiol                            g/kg 250               WP

تاریخ ثبت: 1/10/47

ویژگی‌های خاص:

اتوکسازول(etoxazole)

کنه‌کش تماسی غیر سیستمیک از گروه بازدارنده رشد

فرمولاسیون:

باروک Baroque                        %10             EC 

باروک Baroque                w/v  %10             SC

تاریخ ثبت: 24/6/82 ثبت موقت به مدت 3 سال               

ویژگی‌های خاص: