کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گندم» ثبت شده است

مجموعه گزارشات مزارع گندم تحت پوشش کلینیک گیاه پزشکی کر  به شرح زیر می باشد

کشت های گندم منطقه عمدتا در روستاهای بکیان ، خانیمن ، پالنگری ، ده کهنه ، حسین آباد ، قلعه نو ، حاجی آباد ، اله مراد خانی  می باشد . ارقام کاشته در بخش  چمران وشیرودی می باشد .

تاریخ کشت گندم در بخش در از اوایل ابان ماه شروع شده و تا اواخر آذر ماه کشت در منطقه مشاهده شد.  اکثر کشت مزارع در آذر ماه صورت گرفته

تراکتور های مورد استفاده و ادوات

کلینیک گیاه پزشکی کُر

 

گزارش مزارع گندم تحت پوشش کلینیک

 

 

کارشناسان کلینیک

مرتضی تابنده بخت  (مسئول فنی)

 

 

تابستان  92 

مقدمه

رشد جمعیت و به دنبال آن نیاز بشر به محصولات کشاورزی در حد تکافو همواره از دغدغه های کشورهای جهان بوده و رسیدن به امنیت غذایی آرمان مسئولان و کارگزاران در حیطه کشاورزی می باشد چنین می نماید که این افق متعالی با افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فنآوریهای نوین دور از دسترس نباشد.محدودیت های آب و خاک در اکثر مناطق دنیا و در کشور ما، اثر رویکرد نخست یعنی افزایش سطح کشت را به حداقل رسانیده است. اما بکاریگری روش های مناسب در آماده سازی زمین، بهبود عملیات خاک ورزی، کاشت، داشت، برداشت، تغذیه صحیح گیاه، استفاده بهینه از امکانات در جهت استقرار مناسب گیاه در خاک و افزایش درصد سبز محصول و نیز بهره گیری از اصول درست در مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز نهایتاً به افزایش عملکرد، کاهش هزینه تولید و خسارت ناخواسته منجر می گردد.