کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «RNA- Induced silencing complex» ثبت شده است

 

ج) RISC (RNA- Induced silencing complex) :

کمپلکس القاء کننده خاموشی یک ترکیب پیچیده است که با اتصال به siRNA به واسطه رشته آنتی سنس آن به سمت توالی مشابه بر روی mRNA هدایت میشود و با بخش نوکلئازی خودش منجر به تخریب mRNA  هدف میگردد.این ترکیب ریبونوکلئو پروتئینی 500KDa وزن دارد. هنوز  اجزاء دقیق RISC  به طور کامل شناسایی نشده اند اما برخی از اجزای آن شامل موارد ذیل است :

- پروتئینهای متصل شونده به RNA  (RNA binding proteins) .

- هلیکاز که سبب باز شدن دورشته siRNA از هم میشود.