کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «RNAi» ثبت شده است

زیست شناسی مکانیزم وکاربردهای خاموشی ژن از طریق مداخله RNA

(RNA Interference )(RNAi)

۱ -  مقدمه :

خاموشی یک مکانیسم تنظیم بیان ژنها و تدبیر دفاعی سلولهای زنده بر علیه توالی های DNA پارازیت از قبیل ترانسپوزونها٬ رتروترانسپوزونها ٬ رتروپوزونها و توالی های DNA  و RNA  از ویروسها میباشد. متیلاسیون DNA و خاموشی ژن در سطح نسخه برداری (TGS) بطور عمده مسئول این است که وفور جابه جایی ها را در حد می نمیمم حفظ کند . اما خاموشی ﮊن در سطح پس از نسخه برداری (PTGS) همچنین حفاظت اضافی بر علیه ناپایداری ژنومی ایجاد شده توسط ترانسپوزون ها را فراهم می کند .