کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «dsRNA» ثبت شده است

عوامل موثر درفرایند  خاموشی ژن پس از نسخه برداری :

برای شناخت اصول خاموشی ژن دانشمندان از روش های ژنتیکی و بیوشیمیایی کمک گرفتند. مطالعات غربالگری ژنتیکی در قارچ Neurospora crassa ،گیاه   Arabidopsis thaliana جلبک  Chlamydomonas reinhardtii و نماتدC.elegans برای پیدا کردن موتاسیون در سیستم خاموشی ژن پس از رونویسی انجام شد. آنالیزاین موتانت ها باعث شناسایی آنزیم ها و پروتئین های دخیل در این فرایند شد.بعضی از این اجزا فقط به عنوان آغازگر(Initiator) شناخته شده اند در صورتیکه بقیه به عنوان تأثیر گذار(Effector)، تکثیر کننده و منتقل کننده در سیستم خاموشی ژن عمل می کنند.برخی از عوامل شناخته شده در این فرایند شامل موارد ذیل میشوند.